Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza do uczestnictwa w
dwuletnim Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego.

Poprzez uczestnictwo w studium można przygotować się do:

* posługi w parafialnej poradni życia rodzinnego
* małżeństwa
* służby na rzecz małżeństw i rodzin
* bycia lepszym małżonkiem, rodzicem

Więcej informacji oraz zgłoszenia na –
https://www.dorodzin.pl/studium-zycia-rodzinnego/156-nabor-studium-zycia-rodzinnego.html