Propozycje Centrum “Theotokos”

5-6.10. Od postawy do po(d)stawy… szkoła modlitwy I. O modlitwie nigdy dosyć ? w teorii i praktyce o postawach na modlitwie. Postawie, która do podstawy prowadzi. Poprowadzi o. Robert Więcek SJ, Łucja Grekowicz OV.

Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeDwCZUdI5WUOgUnWXu2F5tVKDWxcTSx0CT8facAAY__OOdw/viewform?usp=sf_link

11-13.10. Odkryj swoje kobiece serce? warsztaty dla kobiet, które pragną uczynić krok dalej na drodze w przeżywaniu poczucia swojej wartości, kobiecości i niepowtarzalności oraz odkrywaniu siebie jako daru od Stwórcy. Prowadzi Małgorzata Mazur.

Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTEUOmhTbbxvhU9mvzYIH_AUrjwvmWveA3c3mEf3wSNAxqdw/viewform?usp=sf_link

16-20.10. II i III tydzień Ćwiczeń Duchowych – cz. 1.

Cel: kolejne etapy Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli to drugi i trzeci tydzień, a ich istotę można streścić słowami św. Ignacego: Tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady [CD 104]. Zaproszenie skierowane jest do tych, którzy przeżyli już Fundament i I tydzień.

Forma: treści II i III tygodnia CD rozłożone zostały na dwie części, które trwać będą po cztery dni (cz 2: 5-9.02.2020). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdFPU7u-jJUL4zCWHauzRrfe8ZwcsHise8rfIm13muaVwBXg/viewform?usp=sf_lin

25-27.10. Fundament ? pierwsza seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie) – dla tych co zrobili I część

Informacje na stronie internetowej www.theotokos.org.pl

Zapisy: – ckid.theotokos@gmail.com – 797907741