DZIAŁ  MISYJNY

  1. I. Pragnę serdecznie zaprosić przedstawicieli wspólnot parafialnych, parafialnych grup apostolskich, katechetów, animatorów misyjnych, przedstawicieli Róż różańcowych, członków kół misyjnych, także dziecięcych oraz przyjaciół misji na jesienneMisyjne Dni Skupienia, które odbędą się w następujących terminach:
  2. 09.2019 r. ? rejonowe w Gliwicach w parafii katedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Rozpoczęcie Mszą Świętą będzie o godz. 9:30. Potem odbędzie się spotkanie  w Centrum im. św. Jana Pawła II.
  3. 28.09.2019 r. ?rejonowe w Tarnowskich Górach Bobrownikach w parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 10:00, a potem odbędzie się spotkanie w salce.

Bardzo proszę czcigodnych księży o przekazanie tych informacji animatorom misyjnym i ogłoszenie w ramach informacji duszpasterskich.

  1. W związku z tym, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił miesiąc październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym pragnę poinformować, że nasza diecezja oraz diecezja  katowicka i opolska organizują II Metropolitalny Kongres Misyjny, który odbędzie się w Rudach w sobotę 19 października. Pragnę zaprosić czcigodnych kapłanów i wszystkich diecezjan oraz wspólnoty ( nie tylko środowiska misyjne) do udziału w tym wydarzeniu. Celem Ogłoszonego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest ożywienie ducha  misyjnego w Kościele.  Dlatego hasłem tegorocznego Miesiąca Misyjnego jest ? ?Ochrzczeni i posłani?.Bardzo proszę księży proboszczów o zorganizowanie przyjazdu z parafianami. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie grup na mój adres mailowy – maciej.gorkax@wp.pl. Plakaty z programem kongresu będą dostarczone do parafii na początku września. 

OGŁOSZENIA

  1. Adoptuj Misyjnych Seminarzystów

Papieskie Dzieła Misyjne w trosce o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych od 1 października 2013 r. prowadzą akcję pod nazwą AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Jej celem jest wsparcie duchowe i materialne rodzimych seminarzystów. Kraje misyjne bardzo potrzebują nowych, dobrze przygotowanych do duszpasterstwa kapłanów. Jednak droga do kapłaństwa jest tam zazwyczaj długa ? niekiedy trwa nawet jedenaście lat. Ci młodzi ludzie potrzebują zatem wsparcia modlitewnego i konkretnej pomocy materialnej, aby była możliwa ich formacja. Niezbędne są również środki na budowę seminariów, ich remonty, sprzęt, książki, a także zorganizowanie seminaryjnego gospodarstwa.

W akcję AdoMiS można włączyć się poprzez:
? codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów,
? wybór formy pomocy finansowej.

W przedsięwzięcie to mogą włączyć się wszyscy ? pojedyncze osoby, ale także grupy parafialne, wspólnotowe i koleżeńskie.

Więcej informacji na stronie: www.adomis.missio.org.pl

  1. Misyjne Apostolstwo Chorych.

Pragnę zachęcić czcigodnych Księży do promowania w parafii Misyjnego Apostolstwo Chorych, które jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do wszystkich, którzy cierpią na ciele lub duszy: chorych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, opiekujących się chorymi.

Inicjatywę tę można wykorzystać w pracy duszpasterskiej z chorymi i starszymi ludźmi w parafii. Można  to uczynić w ramach odwiedzin chorych czy okazjonalnych spotkań, chociażby w ramach Dnia Chorego.

Chory jest misjonarzem, gdy swoje cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi. Gdy modli się: za misjonarzy, o powołania misyjne, o szerzenie się Królestwa Bożego na ziemi.

Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własna ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami.

Celem Misyjnego Apostolstwa Chorych jest:

? włączenie cierpiących w dzieło Ewangelizacji,
? pogłębianie świadomości misyjnej wśród chorych,
? informowanie o aktualnym stanie misji,
? nadawanie misyjnego wymiaru ludzkiemu cierpieniu,
? wspomaganie misyjnego dzieła Kościoła.

Zobowiązania członków Misyjnego Apostolstwa Chorych:

? ofiarowanie cierpień za misje i misjonarzy,
? modlitwa w papieskich intencjach misyjnych,
? modlitwa w intencji Kościoła misyjnego,
? dawanie przykładu żywej wiary w swoim otoczeniu,
? propagowanie idei misyjnej Kościoła i Misyjnego Apostolstwa Chorych w swoim środowisku.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest światowym Dniem Cierpienia w Intencji Misji.

III. Żywy Różaniec dla Misji.

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka ? sł. Boża Paulina Jaricot ? zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie. Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: ?Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata?.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:
? codzienną modlitwę,
? pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism (?Misje Dzisiaj?, ?Różaniec?),
? wspieranie powołań kapłańskich,? systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

Jeśli ktoś z parafii, jakieś parafialne koło misyjne lub sama parafia będzie chciała  zaangażować się w to dzieło, to bardzo proszę o kontakt ze mną: Ks. Maciej Górka, tel. 601050594; adres e-mail:

maciej.gorkax@wp.pl

 

Ks. Maciej Górka ? dyrektor PDM DIECEZJI GLIWICKIEJ