W związku z tym, że  Ojciec Święty Franciszek ogłosił miesiąc październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym pragnę poinformować, że nasza diecezja oraz diecezja  katowicka i opolska organizują II Metropolitalny Kongres Misyjny, który odbędzie się w Rudach w sobotę 19 października. Pragnę zaprosić czcigodnych kapłanów i wszystkich diecezjan oraz wspólnoty ( nie tylko środowiska misyjne) do udziału w tym wydarzeniu. Celem Ogłoszonego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest ożywienie ducha  misyjnego w Kościele.  Dlatego hasłem tegorocznego Miesiąca Misyjnego jest ? ?Ochrzczeni i posłani?. Jest to niesamowita okazja by zmobilizować ludzi świeckich do aktywności ewangelizacyjnej na polu misyjny. Może się to wyrazić np. w powołaniu w parafii koła misyjnego. Jeśli będzie taka potrzeba służę księżom pomocą w organizacji tego koła. Bardzo proszę księży proboszczów o zorganizowanie przyjazdu z parafianami.  Proszę o wcześniejsze zgłaszanie grup na mój adres mailowy –  maciej.gorkax@wp.pl. Plakaty z programem kongresu będą dostarczone do parafii po 15 września.
Kalendarium wydarzeń poprzedzających Miesiąc Misyjny:
? 22 IX List KEP zapowiadający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
? 2 X Konferencja prasowa dotycząca NMM (Sekretariat KEP, Warszawa).
? 2 X Apel Jasnogórski transmitowany przez TV TRWAM (prowadzi ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM).
? W materiałach na Tydzień Misyjny 2019 znajdziecie specjalne dodatki z okazji NMM ? modlitwę papieża Franciszka na NMM oraz katechezy dla wszystkich poziomów szkół, intencje do modlitwy wiernych na każdy dzień.
? Czytanki misyjne na cały miesiąc różańcowy.