KURS ANIMATORSKI
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs dla kandydatów na animatorów służby liturgicznej. W czasie kursu poruszane będą zagadnienia z liturgiki, biblistyki, duchowości, metodyki pracy w grupach i psychologii komunikacji. Kurs zakończony zostanie egzaminem w formie testu. Jest to także czas formacji modlitewnej, celebracji sakramentów i pogłębienia życia duchowego. W kursie mogą brać udział ministranci i lektorzy od 8 klasy szkoły podstawowej.
Przygotowanie do posługi animatora odbędzie się w Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy w poszczególne wekendy:
– 6-8 grudnia 2019
– 14-16 luty 2020
– 6-8 marca 2020
– 8-10 maj 2020
Koszt związany z przeprowadzeniem kursu 120 zł od wekendu. Każdy uczestnik zabiera ze sobą: Pismo Święte, różaniec, zeszyt i długopis, przybory kosmetyczne, strój sportowy, potrzebne leki które regularnie zażywa, wypełnioną kartę uczestnika wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w kursie, ważną legitymację szkolną.
Cena obejmuje posiłki, pościel, koszty związane z transportem (zwiedzanie zabytkowych kościołów diecezji gliwickiej jak,wyjazd do kina lub uczestnictwo w wydarzeniach sportowych) oraz krzyż animatorski wręczany na zakończenie
kursu
Zapraszam także do współpracy wszystkich kapłanów, którzy chcieliby w czynny sposób uczestniczyć w przeprowadzeniu kursu.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie do 15 listopada 2019 r.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osobą zgłaszającą jest Proboszcz lub Ksiądz opiekun kandydata na lektora.
ks. Krzysztof Misiuda
Tel. 797 474 966
e-mail: lso.gliwice@list.pl