ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO PRZEDSTAWICIELI DUSZPASTERSTW NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W CAŁEJ POLSCE O WSPARCIE APELU DO ABP
STANISŁAWA GĄDECKIEGO O USTANOWIENIA BŁOGOSŁAWIONEJ NATALII PATRONKĄ NAUCZYCIELI POLSKICH.

Chcielibyśmy zachęcić nauczycieli i społeczność duszpasterstw do poznania postaci błogosławionej Natalii i przyłączenia się do naszej inicjatywy. Jesteśmy przekonani, że nadanie takiego patronatu, w sposób szczególny przyczyniłoby się do szerzenia kultu błogosławionej nauczycielki.

Zapraszamy na stronę internetową, na której zapoznać można się z tą nietuzinkową błogosławioną, wzorem świeckiej świętości:

http://blogoslawionanatalia.eu/

Do założenia apelu pobudziła nas oddolna inicjatywa przedstawicieli rzeszowskiej Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania oraz nauczycielskich Warsztatów w Drodze, którym patronuje błogosławiona.

W tegorocznym Liście Episkopatu Polski z Okazji IX Tygodnia Wychowania bł. Natalia Tułasiewicz przywołana została jako przykład nauczyciela “dając[go] świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa”. W czasie corocznych Ogólnopolskich Pielgrzymek Nauczycieli na Jasną Górę, przy duchowym wsparciu bp Piotra Turzyńskiego opiekuna nauczycieli polskich z ramienia episkopatu bł.Natalia obecna jest w sprawowanych liturgiach oraz w corocznych konferencjach. W tym roku przy okazji tej pielgrzymki wśród pielgrzymujących nauczycieli zbierane były podpisy pisemne pod apelem. Kontynuacją tej inicjatywy jest założony on line apel internetowy, do poparcia którego zapraszamy:

https://www.petycjeonline.com/apel_do_je_arcybiskupa_stanisawa_gdeckiego_przewodniczcego_konferencji_episkopatu_z_prob_o_ustanowienie_bogosawionej_natalii_tuasiewicz_patronk_nauczycieli_polskich?a=2

Serdecznie prosimy o udostępnienie linków w lokalnych społecznościach duszpasterskich. Podpisy poparcia zbierać będziemy przez cały październik.

Pod koniec roku przedstawimy arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu naszą prośbę wraz z zebranymi podpisami pod apelem. Jako dowód zasadności apelu, chcielibyśmy załączyć także świadectwa nauczycieli, którzy czują wewnętrzny związek z ideami bł. Natalii.

Pragniemy zachęcić szczególnie nauczycieli, którzy znają już postać błogosławionej, do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z oddziaływaniem błogosławionej Natalii na ich pracę nauczycielską bądź wpływem jej osoby w ich pracy z młodzieżą.

Osoby skłonne do napisania świadectw, prosimy o ich przesłanie do końca października na adres: tuwala.natalia@wp.pl [1]

ZA POPARCIE NASZEJ INICJATYWY Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.