Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz  Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców zapraszają  wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców placówek  oświatowo-wychowawczych na rekolekcje jesienne, które odbędą się w  terminie: 27-29.09.2019 r. w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w  Tarnowskich Górach Reptach Śląskich. Wzorem lat ubiegłych rekolekcje  poprowadzi ks. Janusz Czenczek, Krajowy Koordynator Księży Egzorcystów z  ramienia Konferencji Episkopatu Polski oraz diecezjalny Penitencjarz.

Tematem rekolekcji będzie:
VI PRZYKAZANIE BOŻE.
Koszt rekolekcji zakłada następujące warianty:
? rekolekcje stacjonarne ? 170 zł;
? rekolekcje bez noclegu z posiłkami ? 130 zł;
? rekolekcje bez noclegu i śniadania ? 120 zł.

W czasie wspólnej modlitwy nie zabraknie miejsca na: nabożeństwa,  konferencje, Adorację Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty i  Pojednania, Eucharystię, świadectwo, film.
Zgłoszenia przyjmowane są w Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii  Diecezjalnej w Gliwicach w godzinach jej urzędowania ( 9.30-12.00;  13.00-15.00 ) telefonicznie: 32 230 71 42; albo drogą elektroniczną na
podane adresy email:a_spalek@kuria.gliwice.pl;  a_baranowska@kuria.gliwice.pl.

Przy zgłoszeniu proszę o podanie wariantu uczestnictwa w rekolekcjach.
Zwracam się z prośbą o przekazanie mojego zaproszenia środowisku  szkolnemu: dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom  administracji itp. Pozwalam sobie załączyć do zaproszenia plakat oraz  plan rekolekcji.
W związku z powtarzającym się od kilku lat procederem nie uczestniczenia  w rekolekcjach osób, które wcześniej zapisały się wykazując chęć wzięcia  udziału w dniach skupienia, informujemy, że osoby zgłoszone na  rekolekcje jesienne, a z różnych względów nie pojawiające się na dniach  skupienia ponoszą koszty rekolekcyjne w wysokości 100 zł. Prosimy zatem  o poinformowanie organizatorów rekolekcji o rezygnacji z udziału w  rekolekcjach co najmniej na trzy dni przed ich rozpoczęciem. Powód  takiego stanu rzeczy jest jeden: w razie nieobecności na rekolekcjach  osób wcześniej zgłoszonych, kosztami rekolekcyjnymi zostają obciążeni  organizatorzy. Prosimy zatem o zrozumienie !!!