Szczęść Boże, Drodzy Katecheci, zbliża się termin etapu szkolnego XXV Wojewódzkiego i Diecezjalnego KWB. Materiały do przeprowadzenia tego konkursu będą rozprowadzane w następujący sposób:

– wersja tradycyjna papierowa: Komplet materiałów na oba konkursy składa się z dwu kopert (biała – kl. VI-VIII i szara – kl. IV-V), w każdej jest protokół, zgoda na przetwarzanie danych (należy powielić do 3 egzemplarzy), klucz odpowiedzi, test dla ucznia (należy powielić stosownie do liczby uczestników)

Rejon Bytom – od dnia 17 października do odbioru w parafii św. Anny w Bytomiu, ul. Chorzowska 21 (najlepiej w godzinach pracy kancelarii: poniedziałek 8.00-9.00, wtorek i środa 16.30-17.30, czwartek 16.30-17.00, sobota 9.00-10.00, a także w piątek przy okazji Mszy św. w intencji nauczycieli i wychowawców miasta Bytomia o godz. 18.00).

Rejon Gliwice – od dnia 17 października do odbioru w Sekcji Szkolno-Katechetycznej (w godzinach przyjmowania interesantów czyli w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 9.30-12.00 i 13.00-15.00 lub po telefonicznym zgłoszeniu odbiór na furcie kurialnej do godz. 16.00).

Rejon Lubliniec – dnia 16 października odbiór na Spotkaniu Katechetów, a później w sekretariacie Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein, ul. Piłsudskiego 8.

Rejon Tarnowskie Góry – dnia 23 października odbiór na Spotkaniu Katechetów, ponieważ będzie to w przeddzień etapu szkolnego, więc proszę o jak najszybsze zgłoszenie liczby uczniów, aby przygotować pakiety zaadresowane do konkretnej szkoły z odpowiednią liczbą testów.

Rejon Zabrze – dnia 15 października przekazano materiały do skrzynek kontaktowych szkół w miejskim Wydziale Edukacji, proszę więc o nie dopytywać w sekretariatach szkół.

– wersja elektroniczna: będzie rozsyłana dnia 21 października, po otrzymaniu zgłoszenia (już można je przysyłać podając o który konkurs chodzi – jeden z nich lub oba). UWAGA: każde przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane stosownym emailem.

Ze względów organizacyjnych etap szkolny dla obu konkursów może przeprowadzić jedna komisja w tym samym czasie i miejscu. Na koniec należy wypełnić dwa odrębne protokoły (formularze są w materiałach). Do następnego etapu przechodzi w obu konkursach po 3 najlepszych uczniów (regulamin). Tylko ci uczniowie otrzymują do podpisania przez rodziców/opiekunów zgodę na przetwarzanie danych. Protokoły i formularze zgody należy przekazać do Sekcji Szkolno-Katechetycznej z zachowaniem terminu (do dnia 8 listopada).