Organizatorzy II Bytomskiego Forum Rodziny (Duszpasterstwo Małżeństw Przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu i Wspólnota Sycharu) oraz Sekcja Szkolno Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem Nauczycieli i Wychowawców zapraszają osoby W zajmujące SIĘ na co Dzień wychowaniem Dzieci i Młodzieży, aw szczególności : katechetów, szkoły i wychowawców na spotkanie z księdzem dr Markiem Dziewieckim, wybitnym pedagogiem, psychologiem, współautorem
podręczników do wychowania w rodzinie.
Spotkanie odbędzie się 09.11.2019r. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu (Ojcowie Jezuici, ulica Pułaskiego 9).
Tematem przewodnim będzie: Wychowanie ku wolności – zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia współczesnych działań i uzależnień, jakie dotykają młode pokolenie.
Dla katechetów organizowane spotkanie będzie zawierać charakter dnia skupienia, stąd też istnieje możliwość skorzystania z zaświadczeń o udziale w spotkaniu.
Forum Rodziny są się pod honorowym patronatem Gościa Niedzielnego oraz Radia eM. Szczegółowy plan spotkania zawiera się w załączeniu do emaila.
Proszę o przekazanie naszego przyjęcia usługi szkolnego.