Już od dwudziestu lat na terenie diecezji sosnowieckiej odbywa się Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych – impreza organizowana przy współudziale Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, której główną misją jest wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, otwarcie na świat, na drugiego człowieka. Paraspartakiada jest imprezą jednodniową, organizowaną w nowoczesnej hali sportowej bez barier architektonicznych. Udział w niej bierze ponad 400 zawodników w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami (ok. 150 osób) z kilkudziesięciu ośrodków.

Tegoroczna, XX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych odbędzie się w czwartek 14 listopada 2019 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej ?Centrum? w Dąbrowie Górniczej w godzinach od 10:00 do 14:00. Doświadczenie dotychczasowych edycji Paraspartakiady pokazuje, że osoby niepełnosprawne chętnie biorą w niej udział. Jednak do 2016 roku, z uwagi na ograniczone środki finansowe w imprezie uczestniczyły osoby tylko z województwa śląskiego i małopolskiego. W tym roku, podobnie jak w ostatnich dwóch latach, organizacja Paraspartakiady została współfinansowana ze środków PFRON. Jednak środki te mogą być wykorzystane pod warunkiem uczestnictwa w Paraspartakiadzie osób niepełnosprawnych z kolejnych województw.

W związku z tym organizatorzy Paraspartakiady zwracają się do nas o zainteresowanie tą imprezą środowisk osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami oraz o zgłaszanie kandydatów do udziału w tym wydarzeniu.

Udział w Paraspartakiadzie można zgłaszać telefonicznie:

Ks. Paweł Kempiński, kom. 607 603 363.

 

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu oraz prosimy o przekazanie niniejszej informacji zainteresowanym.

XX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych przed nami!