W niedzielę 26 stycznia 2020 roku o godz. 10:30 w kościele NSPJ w
Bytomiu-Szombierkach zostanie odprawiona Msza prymicyjna przez bp.
Adriana Galbasa SAC. Biskup Nominat pochodzi z Bytomia, a decyzją
Papieża Franciszka został mianowany biskupem pomocniczym diecezji
ełckiej.