Papieskie Dzieła Misyjne naszej diecezji pragną serdecznie zaprosić
przedstawicieli wspólnot parafialnych, parafialnych grup apostolskich,
katechetów, animatorów misyjnych, przedstawicieli Róż różańcowych,
członków kół misyjnych, także dziecięcych oraz przyjaciół misji na
wiosenne Misyjne Dni Skupienia, które odbędą się w następujących
terminach:
1. 07.03.2020 r. ? rejonowe w Gliwicach w parafii św. Jacka.
Rozpoczęcie Mszą Świętą będzie miało miejsce o godz. 10:00. Potem
odbędzie się spotkanie w salce.
2. 14.03.2020 r. ?  rejonowe w Tarnowskich Górach Bobrownikach
w parafii Przemienienia Pańskiego. Rozpoczęcie Mszą Świętą będzie miało
miejsce o godz. 10:00, a potem odbędzie się spotkanie w salce.