Zwracam się do Drogich Współbraci Kapłanów Diecezjalnych i Zakonnych, osób życia konsekrowanego naszej diecezji, jak też Kochanych Diecezjan z zaproszeniem do otoczenia wdzięczną modlitwą biskupa-seniora Jana Wieczorka z okazji Jego 85. urodzin. Piękna to okazja do wyrażenia naszego uznania i szczerego podziękowania za długie życie, udzielone przez Opatrzność, ale nade wszystko za gorliwą posługę kapłańską i biskupią w diecezji opolskiej i gliwickiej. Zwłaszcza nasza diecezja doświadczyła błogosławionej pracy Biskupa Jubilata nad założeniem fundamentów nowej wspólnoty Kościoła Gliwickiego, powołanej przez Papieża św. Jana Pawła II w pamiętnym 1992 roku. Ogarniamy drogę, jaką przeszedł od rodzinnych Bodzanowic przez fakt urodzenia w 1935 roku, przez naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, studia filozoficzno-teologiczne w Nysie i Opolu, zwieńczone przyjęciem święceń kapłańskich w 1958 r. Potem nastąpiła piękna praca w kapłańskiej służbie – najpierw przez zdobycie akademickiego specjalistycznego wykształcenia z zakresu prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczona zdobyciem licencjatu w 1961 r., następnie trwająca w latach 1961-2010 aktywność wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie i Opolu oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, a w latach 1969-1981 – gorliwa posługa proboszcza w Bogacicy. W 1981 r. nastąpiło wyniesienie do godności biskupiej – najpierw jako biskupa pomocniczego w Opolu, a w latach 1992-2011 pierwszego biskupa gliwickiego. Nadal ubogaca nasz Kościół Diecezjalny swym włączaniem się w różnorodne zajęcia, wspierające duchowo całą naszą wspólnotę.

Ogarniając minioną wspaniałą kartę z życia Biskupa-Seniora Jana zapraszam do wyrażenia naszej wdzięczności przez modlitwę, zanoszoną nie tylko w dniu 8 lutego, czyli Dniu Urodzin Dostojnego Jubilata, ale także w niedzielę 16 lutego, kiedy będzie On przewodniczył w katedrze gliwickiej o godzinie 12.30 uroczystej Eucharystii za dar życia i posługiwania. Podczas celebry biskupi metropolii katowickiej otaczać Go będą swą obecnością, a okolicznościową homilię wygłosi nasz Arcybiskup-Metropolita Wiktor Skworc.

Polecając Osobę Biskupa Jana całej wspólnocie Diecezji Gliwickiej, z serca błogosławię.

 

Gliwice, 15 stycznia 2020 r.

 

wasz biskup

+ Jan Kopiec