Praktyki te mają za zadanie wprowadzić w obowiązki duszpasterskie w parafii. Zadania diakonów wynikają z przyjętych święceń i charakteru parafii.

Do ich obowiązków będzie należeć: głoszenie kazań, praca w kancelarii parafialnej, prowadzenie pogrzebów i błogosławienie małżeństw. Włączą się w czynnie prowadzenie grup parafialnych. Nie będą celebrować Mszy św. i spowiadać.

Praktyki diakońskie rozpoczęli od niedzieli 19 stycznia

  • Dk. Michał Brzezina ? Par. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy
  • Dk. Patryk Gawłowski ? Par. św. Mikołaja w Lublińcu
  • Dk. Paweł Kaczmarczyk ? Par. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim
  • Dk. Paweł Korlaga ? Par. św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
  • Dk. Marcin Maciejczyk ? Par. Wniebowzięcia NMP w Rudach
  • Dk. Adam Pietrowski ? Par. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy
  • Dk. Zbigniew Śniechota ? Par. Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie
  • Dk. Tomasz Wolnik ? Par. katedralna Piotra i Pawła w Gliwicach