REGULAMIN VIII DIECEZJALNEGO TURNIEJU SIATKÓWKI MARIANEK 2020
1. Termin rozgrywek:
Turniej odbędzie się w sobotę 28. marca 2020 r. w Krupskim Młynie [ul.
Dąbrowskiego 2A]. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9.00.
2. Warunki uczestnictwa:
a) W rozgrywkach biorą udział dziewczęta należące do wspólnot Dzieci
Maryi (nie ma ograniczeń wiekowych)
b) Drużyna składa się z 6 zawodniczek + maksymalnie 2 rezerwowych.
c) Parafia może wystawić więcej niż jedną drużynę.
d) Dwie parafie w ramach dekanatu mogą się łączyć.
e) Zgłoszenia ekip są przyjmowane do poniedziałku 16. marca 2020 roku
(prośba o pilnowanie terminów) pod adresem: grzegorz.lepiorz@wp.pl i nr
tel. 507225300 (ks. Grzegorz Lepiorz).
f) Lista uczestniczek, zgoda lekarska (gotowe do wypełnienia) będą
wysłane do parafii, które do  16. marca 2020 roku zgłoszą swój udział.
Lista uczestniczek powinna być opatrzona podpisem ks. opiekuna i
pieczęcią parafii. Wypełnione listy należy przynieść na zawody.
g) Zawodniczki w dniu zawodów muszą posiadać: ważną legitymację szkolną,
zgodę rodziców na udział w zawodach, odpowiedni strój sportowy.
3. System mistrzostw
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
4. Sędziowie i obowiązujące przepisy
Zawody będą rozgrywane według przepisów gry w piłkę siatkową i
prowadzone przez kompetentne osoby.
5. Koszty uczestnictwa
Każda drużyna biorąca udział w mistrzostwach wpłaca 100 zł.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie o których
powinni poinformować przed rozpoczęciem turnieju.
7. Więcej informacji na oficjalnej stronie turnieju:
turniejmarianek.esbo.pl