Rusinowice, 11.02.2020 r.

XXVIII Światowy Dzień Chorego

Prośba o wsparcie działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach

Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem (Stefan kard. Wyszyński).

Drodzy Przyjaciele Ośrodka w Rusinowicach!

Pragnę podziękować wszystkim, którzy spieszą z pomocą  pensjonariuszom  Ośrodka w Rusinowicach. Bez Waszego wsparcia wielu naszych podopiecznych nie mogłoby skorzystać z tego – jak mówią – kawałka nieba na ziemi. Przypomnijmy, że szpital i przychodnia rehabilitacyjna prowadzone są już od 26 lat przez diecezję gliwicką. Chrześcijańska troska o najbardziej potrzebujących z roku na rok ciągle się rozwija.

Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach obejmuje profesjonalną rehabilitacją leczniczą w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niepełnosprawnych pacjentów z całej Polski. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Najczęstszymi schorzeniami są zaburzenia układu nerwowego, w tym mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofia mięśniowa, zwykle powiązane z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcjami zarządu wzroku i narządu słuchu, napadami padaczkowymi, jak i stany pourazowe i pooperacyjne, wady postawy, skoliozy czy zespoły bólowe kręgosłupa.

Ośrodek posiada dwa stacjonarne oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej dla dzieci. W ramach rehabilitacji stacjonarnej realizowany jest szeroki wachlarz usług medycznych, takich jak zabiegi fizjoterapeutyczne z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej i psychologicznej oraz innych metod i technik zgodnych z obowiązującymi standardami w zakresie rehabilitacji. Efekty leczenia wspomagane są hipoterapią, terapią relaksacyjną w grocie solnej czy infoterapią i koloroterapią. Dla opiekunów organizowane są wykłady edukacyjne, pokazy sprzętu oraz filmy pogłębiające wiedzę na temat stosowanych metod leczenia. Dodatkowo w naszym Ośrodku w ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej działa Poradnia Rehabilitacyjna i Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Ośrodek stał się również waż­nym miejscem formacji duchowej, w tym przygotowania podopiecznych do przyjęcia sakra­mentów świętych. Działalność Ośrodka sta­nowi istotny wkład diecezji gliwickiej w dobro społeczne.

Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia małych pacjentów z ich rodzicami lub opiekunami. Dzięki temu dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa
i nie doznają stresu spowodowanego rozłąką z rodziną. W ciągu całego roku organizowane są 3-tygodniowe turnusy. Na każdy z nich przybywa 90 pacjentów (i tyluż opiekunów) w sumie 180 osób. W ciągu roku Ośrodek przyjmuje 2,5 tys. osób. Od 1994 r. podczas 426 turnusów skorzystało z rehabilitacji w Ośrodku 27 566 pacjentów z towarzyszącymi im opiekunami. Ze względu na sytuację ekonomiczną, rodziców nie zawsze stać na całkowite sfinansowanie pobytu w Ośrodku. Dodajmy, że z Poradni Rehabilitacyjnej korzystają mieszkańcy ziemi lubliniecko-tarnogórskiej (od 2007 r. Poradnia przyjęła 14 180 pacjentów).

Przybliżywszy pracę naszego Ośrodka na rzecz niepełnosprawnych dzieci  i młodzieży, zwracam się z serdeczną prośbą nie tylko do wiernych diecezji gliwickiej, ale też do wszystkich ludzi dobrej woli, o materialne wsparcie prac modernizacyjnych, które obecnie trwają w naszym Ośrodku (m.in. urządzenie nowego placu zabaw dla podopiecznych, położenie chodników wokół kompleksu zabudowań i odnowienie elewacji). Ofiary będzie można złożyć w ramach kolekty w III Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 15 marca br. Można także dokonać wpłat indywidualnych na konto rusinowickiego Ośrodka z dopiskiem ,,Darowizna na cele statutowe Ośrodka? lub przekazać w ramach odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Ośrodka w Rusinowicach. Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka.

Bóg zapłać za każdy złożony dar. Pamiętamy w modlitwach o naszych darczyńcach. Szczęść Boże!

ks. Kazimierz Tomasiak