Katolickie Stowarzyszenie ?Civitas Christiana” wspólnie z Sekcją
Szkolno-Katechetyczną Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii
Diecezjalnej w Gliwicach oraz pod patronatem JE ks. bp. Jana Kopca po
raz IV organizuje plebiscyt: ?Bohater Katechezy diecezji gliwickiej”.
Podobnie jak w poprzednich edycjach celem inicjatywy jest wyróżnienie
katechetów: osób świeckich, duchownych i zakonnych pracujących w
przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i branżowych
oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie diecezji gliwickiej.
Szczegóły plebiscytu w załączonym folderze.
Jestem przekonana, ze szanowna Dyrekcja wraz z uczniami jest w stanie
wskazać tych katechetów, którzy w sposób szczególny realizują swoje
powołanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stają się dla nich autorytetem
i przejawiają dużą gorliwość w przekazywaniu wartości chrześcijańskich.
Prosimy o zgłoszenie takich osób, bo to dla nich i dla szkoły wyjątkowe
wyróżnienie.
Poza tym warto docenić niełatwą, szczególnie w obecnych czasach, pracę
nauczyciela religii i tym samym podkreślić niepodważalną rolę szkoły w
procesie edukacji i wychowywania młodego pokolenia. Zachęcam do wzięcia
udziału w niniejszej inicjatywie. Szczegóły plebiscytu w załączonym
folderze.


This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.