8 kwietnia br. zmarł śp. ks. Jerzy Pająk, emerytowany proboszcz parafii
Św. Jadwigi w Zabrzu.

W Wielką Sobotę 11 kwietnia w parafii Św. Jakuba w Lubszy, w obecności najbliższej rodziny, odbył się pogrzeb śp. ks. Jerzego Pająka, emerytowane proboszcza parafii Św. Jadwigi w Zabrzu. Po zakończeniu epidemii za śp. ks. Jerzego zostaną odprawione Msze św. w parafii Św. Jakuba w Lubszy oraz parafii Św. Jadwigi w Zabrzu, o który terminie powiadomimy.