Zmiany personalne w Diecezji Gliwickiej

W środę 17 czerwca w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach Wikariusz Generalny Biskup Andrzej Iwanecki wręczył dekrety księżom odchodzącym na emeryturę, nowym proboszczom oraz wikariuszom, którzy przejdą na inne parafie.

Na emeryturę odchodzą:

 • Ks. Roman Grajczyk, proboszcz parafii Św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach
 • Ks. Lucjan Kolorz, proboszcz parafii Św. Jakuba w Lubszy
 • Ks. Antoni Zając, proboszcz parafii Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie

Z funkcji administratorów parafii zostali odwołani:

 • Ks. Janusz Czenczek ? parafia Św. Katarzyny w Pawonkowie
 • Ks. Leszek Skorupa ? parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, pozostanie wikariuszem tej parafii

Proboszczami zostali mianowani:

 • Ks. Rudolf Badura ? mianowany proboszczem parafii Św. Jakuba w Lubszy
 • Ks. Wojciech Cisek ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Nawrócenia Św. Pawła w Pyskowicach, mianowany proboszczem parafii Św. Katarzyny w Pawonkowie
 • Ks. Rafał Grunert ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, mianowany proboszczem parafii Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie
 • Ks. Krzysztof Grzegorczyk ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Boskiej Piekarskiej ? Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach, mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie
 • Ks. Mirosław Potocki ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Jana Chrzciciela w Gliwicach-Żernikach, mianowany proboszczem parafii Św. Jadwigi w Ziemięcicach
 • Ks. Sławomir Tomik ? mianowany proboszczem parafii Św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach

Zmiany wśród wikariuszy:

 • Ks. Mateusz Batóg ? mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Piekarskiej ? Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach
 • Ks. Wojciech Kiełkowski ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Mikołaja w Lublińcu, skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Ks. Zbigniew Kociubiak ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy, mianowany wikariuszem parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku
 • Ks. Marek Konowol ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim, mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy
 • Ks. Łukasz Krawiec ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Franciszka w Zabrzu, mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
 • Ks. Piotr Kwaśniok ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, mianowany Dyrektorem Zarządzającycm Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach
 • Ks. Paweł Łukaszyk ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach, mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Zabrzu
 • Ks. Robert Maszczyk ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku
 • Ks. Krzysztof Ochab ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, mianowany wikariuszem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
 • Ks. Andrzej Staniek ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
 • Ks. Piotr Torbus ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Zabrzu, mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
 • Ks. Damian Trojan ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach
 • Ks. Mariusz Woźniak ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
 • Ks. Paweł Kowalik – mianowany wikariuszem parafii Nawrócenia Św. Pawła w Pyskowicach
 • Ks. Grzegorz Woźnica ? odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku, skierowany na urlop

Po święceniach prezbiteratu dekrety od biskupów odebrali także neoprezbiterzy:

 • Ks. Michał Brzezina ? mianowany wikariuszem parafii Św. Mikołaja w Lublińcu
 • Ks. Patryk Gawłowski ? mianowany wikariuszem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny w Rusinowicach
 • Ks. Paweł Korlaga ? mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
 • Ks. Paweł Kaczmarczyk ? mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy
 • Ks. Marcin Maciejczyk ? mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach
 • Ks. Adam Pietrowski ? mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim
 • Ks. Zbigniew Śniechota ? mianowany wikariuszem parafii Św. Franciszka w Zabrzu
 • Ks. Tomasz Wolnik – mianowany wikariuszem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach