Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli jesienią na organizację spotkań formacyjnych, to na wzór lat ubiegłych, zorganizujemy w Rudach i Głębinowie kursy formacyjne dla roczników święceń: 2019, 2017, 2006, 2001, 1995, 1990, 1985.

Jesienne kursy formacyjne w roku 2020 dla księży z diec. gliwickiej i opolskiej

  • Rocznik święceń 2019 (2 rok kapłaństwa) ? 4-9.10.2020 Rudy
  • Rocznik święceń 2017 (4 rok kapłaństwa) ? 11-16.10.2020 Rudy
  • Rocznik święceń 2006 (15 rok kapłaństwa) ? 18-22.10.2020 Rudy
  • Rocznik święceń 2001 (20 rok kapłaństwa) ? 18-22.10.2020 Głębinów
  • Rocznik święceń 1995 (26 rok kapłaństwa) ? 25-29.10.2020 Głębinów
  • Rocznik święceń 1990 (31 rok kapłaństwa) ? 8-12.11.2020 Głębinów
  • Rocznik święceń 1985 (36 rok kapłaństwa) ? 15-19.11.2020 Głębinów