Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach wraz z Duszpasterstwem Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Gliwickiej zapraszają katechetów, nauczycieli i wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do włączania się w tegoroczne przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy w ramach kalendarium 2020/2021. Wydarzenia które proponujemy w ramach duszpasterstwa oświatowego mogą pomóc w samokształceniu oraz doskonaleniu warsztatu metodycznego, pedagogicznego i duchowego nauczyciela religii. Nauczyciel – wychowawca jest bowiem szczególnie odpowiedzialny za przyszłość młodego pokolenia. Będąc nośnikiem bezcennych wartości i doświadczenia, przygotowuje młodych do dojrzałego i odpowiedzialnego życia. Stąd pragniemy również i w tym roku szkolno-katechetycznym wspierać każdego pedagoga przede wszystkim duchowo, proponując udział w niejednym diecezjalnym wydarzeniu duszpasterskim.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły naszego zaproszenia do włączania się w duszpasterstwo oświatowe naszej diecezji. Mamy także nadzieję, że znajdzie się w pokoju nauczycielskim miejsce na załączone do emaila kalendarium. Za propagowanie dzieła duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców oraz za okazywaną życzliwość, wszelką pomoc i współpracę serdecznie dziękujemy w imieniu księży biskupów: Jana Kopca i Andrzeja Iwaneckiego oraz całej Sekcji Szkolno-Katechetycznej.

Przy tej okazji pragniemy wszystkim pracownikom szkoły, a w szczególności Wam – drodzy Katecheci – dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu złożyć najserdeczniejsze życzenia: by nowy rok szkolno-katechetyczny był dla Was błogosławiony, pomyślny, szczęśliwy, obfitujący tylko w same dobre chwile! Życzymy światła Bożego Ducha, w dobie KOVID-19 zdrowia i sił oraz samych wykształconych i wdzięcznych wychowanków!

Na trud ewangelizacji oraz katechizowania młodego pokolenia księża biskupi udzielają czcigodnym katechetom, nauczycielom i wychowawcom swojego apostolskiego błogosławieństwa.

KALENDARIUM KATECHETYCZNE I DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW DIECEZJI GLIWICKIEJ 2020/2021

TERMIN WYDARZENIE
05.09.2020 Rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego 2020/21. Uroczysta Msza św.
o godz. 11.00 pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego (katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach). Po Mszy św. spotkanie inaugurujące nowy rok szkolno-katechetyczny (Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach). Wykład inauguracyjny wygłosi ks. prof. UKSW w Warszawie dr hab. Waldemar Cisło – przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
13-19.09.2020 X Tydzień Wychowania pod hasłem: Budujemy więzi. Materiały katechetyczne: www.tydzienwychowania.pl
25-27.09.2020 Rekolekcje dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich (ul. Śniadeckiego1). Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Dziewiecki, pedagog, psycholog, ekspert MEN z zakresu przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.
11.10.2020 XX Dzień Papieski pod hasłem: TOTUS TUUS, o godz. 12.30 Msza św. celebrowana przez Biskupa Gliwickiego Jana Kopca w intencji wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców naszej diecezji z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej (Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach).
22.10.2020 Etap szkolny XXVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych.
19.11.2020 Etap szkolny XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla  uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.
26.11.2020 Etap rejonowy (dekanalny) XXVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych (Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarn-Góry, Lubliniec).
 

 

28.11.2020

 

Dzień skupienia dla nauczycieli, katechetów i wychowawców w rejonach:

·        Gliwickim – par. pw. Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach. Moderatorem spotkania będzie ks. proboszcz mgr lic. Korneliusz Matauszek, Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli religii, rejonowy wizytator katechizacji oraz rejonowy duszpasterz nauczycieli i wychowawców;

·        Zabrzańskim – par. pw. św. Andrzeja w Zabrzu. Moderatorem spotkania będzie ks. mgr Adam Koppel – asystent diecezjalny programu Młodzi na Progu, Szkoły Nowej Ewangelizacji;

·        Bytomskim – par. pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu Karbiu. Moderatorem spotkania będzie ks. Konrad Krzyż, proboszcz parafii.

·        Tarnogórskim – par. Świętego Mikołaja w Reptach Śląskich. Moderatorami spotkania będą księża Salezjanie, Zespołu Szkół Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach;

·        Lublinieckim – par. pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Moderatorem spotkania będzie o. Paweł Gomulak OMI, misjonarz ludowy.

2.12.2020 Etap szkolny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Temat tegorocznej edycji konkursu: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka. Bliższe informacje: www.otk.pl
13.01.2021 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu bytomskiego.
 

14.01.2021

Etap rejonowy (dekanalny) XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych (Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarn-Góry, Lubliniec).
 

14.01.2021

Spotkanie noworoczne Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców oraz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców rejonu gliwickiego z ks. biskupem. (godz. 16.30 – Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła 5).
20.01.2021 Wielkopostny Dzień Skupienia dla katechetów, nauczycieli i wychowawców rejonu lublinieckiego (par. pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu). Moderatorem spotkania będzie o. Krzysztof Wolnik OMI, Prefekt Zespołu Szkół KSW im. E. Stein w Lublińcu.
20.01.2021 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu gliwickiego.
27.01.2021 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu lublinieckiego.
24.02.2021 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu tarnogórskiego.
26-28.02.2021 Wielkopostne rekolekcje dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku (ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec). Rekolekcje poprowadzi ks. mgr lic. Mateusz Batóg, uczestnik studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
03.03.2021 Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Temat tegorocznej edycji konkursu: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka. Bliższe informacje: www.otk.pl
04.03.2021 Finał diecezjalny XXVI Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych (Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach).
10.03.2021 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu zabrzańskiego.
26-28.03.2021 Ogólnopolskie rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku (ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec). Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Ochab, Asystent Diecezjalny KSW. Zapisy przyjmuje Dariusz Przyłas, Prezes KSW w Polsce / tel: 692 482 056 /.
08.04.2021 Finał XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych (Diecezja Sosnowiecka).
08-10.04.2021 Finał ogólnopolski XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. Temat tegorocznej edycji konkursu: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka. Bliższe informacje: www.otk.pl
01-03.05.2021 Madonny Dolnego Śląska. Pielgrzymka integracyjna dla katechetów nauczycieli i wychowawców połączona z wycieczką do Skalnego Miasta w Republice Czeskiej.
26.06.2021 Zakończenie roku szkolno-katechetycznego dla katechetów, nauczycieli i wychowawców. Eucharystia dziękczynna pod przewodnictwem ks. biskupa o godz. 11.00 w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Po południu nabożeństwo dziękczynne w kaplicy obrazu  Matki Bożej Pokornej.
01-02.07.2021 Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli, katechetów i wychowawców na Jasną Górę.
08-21.07.2021 Letni wypoczynek w Chorwacji dla katechetów, nauczycieli i wychowawców połączony z pielgrzymką do Medjugorie.

 

 

Stała formacja dla nauczycieli i wychowawców rejonu lublinieckiego odbywać się będzie każdego miesiąca w Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. św. Edyty Stein w Lublińcu (par. św. Stanisława Kostki w Lublińcu). Osoby prowadzące to m. in. o. Krzysztof Wolnik OMI, o. Paweł Gomulak OMI, ks. Krzysztof Ochab.

       Dodatkowych informacji udziela Dariusz Przyłas, Prezes KSW w Polsce / 692 482 056 /.