W sobotę 10 października br. pielgrzymka Żywego Różańca do sanktuarium MB Pokornej w Rudach.
Ps.
W tym roku nie ma przerwy na posiłek. Po zakończeniu pielgrzymki można skorzystać z oferty gastronomicznej w restauracji CYSTERSKA na terenie dawnego opactwa.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.