W pierwszy piątek Wielkiego Postu – 19 lutego 2021 roku – Kościół w Polsce będzie po raz kolejny przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka, który w „Liście do Ludu Bożego” wezwał, byśmy solidarnie wzięli na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr zranionych na ciele i na duszy.

Na ten dzień modlitwy zostały przygotowane materiały duszpasterskie. Znalazły się w nich materiały liturgiczne (komentarze, modlitwa wiernych, homilie, ogłoszenia duszpasterskie) oraz teksty rozważań: Drogi Krzyżowej, modlitwy różańcowej oraz Koronki do Bożego Miłosierdzia. Na stronie www.wspolnotazezranionymi.pl. można znaleźć ponadto teksty okolicznościowych modlitw (modlitwa do św. Józefa za Osoby Zranione; modlitwa za Zranionych; modlitwa o uświęcenie Kościoła; modlitwa św. Faustyny za kapłanów; modlitwa Osoby Zranionej; modlitwa Kościoła) oraz propozycje innych nabożeństw (adoracja, nabożeństwo pokutne, apel jasnogórski).

Te materiały niech będą pomocą w przeżyciu pierwszego piątku Wielkiego Postu w naszych parafiach, jako dnia modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich popełnione przez niektórych duchownych.

W załączeniu przesyłam: