INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIE KATECHETYCZNE I DUSZPASTERSKIE DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ W PARAFII DO SAKRAMENTÓW

 POKUTY I EUCHARYSTII

 

W związku z powrotem uczniów edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) do nauczania stacjonarnego, Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, podaje kilka pomocnych wskazań dotyczących formacji katechetycznej i duszpasterskiej dzieci przygotowujących się w parafii do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii.

W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce, szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji jak i samego przebiegu uroczystości I Komunii św. w parafii zostaną podane w późniejszym terminie.

 

  1. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia dziecka do sakramentów pokuty i Eucharystii jest sumienny udział kandydata w katechizacji szkolnej i parafialnej czy to w formie stacjonarnej, bądź zdalnej.

 

  1. Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza lub administratora parafii do przyjęcia sakramentów św., powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać od osób prowadzących katechizację tych dzieci (chyba, że katechizującym jest proboszcz bądź administrator parafii) stosowną opinię. Opinia powinna zawierać: ocenę, informację o sumiennym uczestnictwie w katechizacji bądź zaangażowaniu dziecka wraz z rodzicami w przygotowanie sakramentalne (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty nr 281).

 

  1. Można dopuścić dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Wymaga to jednak dużej troski i rozeznania ze strony proboszczów i administratorów parafii, odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony osób odpowiedzialnych, jak i samych kandydatów oraz ich rodziców żyjących w kościelnym związku sakramentalnym (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 446-447).

 

  1. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się organizację katechezy parafialnej oraz celebracji liturgicznych. Zaleca się, aby wszystkie spotkania parafialne odbywały się w budynku kościoła w małych grupach formacyjnych ( jeśli grupa jest liczna), z zachowaniem aktualnych przepisów prawa państwowego i diecezjalnego określających dopuszczalną liczbę uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym, a także z zachowaniem odpowiedniego dystansu oraz reżimu sanitarnego.

 

  1. Zaleca się także do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, udziału dziecka we Mszy św. szkolnej, a także w wyznaczonych przez duszpasterzy nabożeństwach zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi, z zachowaniem aktualnych przepisów prawa państwowego i diecezjalnego, odpowiedniego dystansu oraz reżimu sanitarnego.

 

  1. Jeśli nie przemawiają za tym poważne racje, parafię własną dziecka uznaje się za miejsce uprzywilejowanego przygotowania oraz celebracji sakramentów pokuty i Eucharystii. Ostateczną decyzję podejmuje proboszcz bądź administrator parafii dziecka, który powinien wziąć pod uwagę argumenty rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

 

 

                                                                                                       + Jan Kopiec

                                                                                               Biskup Gliwicki