Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą publiczną. Nauka jest zatem bezpłatna. Kształcenie przebiega w cyklu 6-letnim w specjalności instrumentalistyka (organy) oraz 4-letnim w specjalności wokalistyka. Nauka w specjalności instrumentalistyka przygotowuje do pełnienia funkcji organisty kościelnego, zaś w specjalności wokalistyka – do funkcji kantora. Absolwenci Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia, oprócz państwowego dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, otrzymują dyplom muzyka kościelnego.

Studium Muzyki Kościelnej nie posiada statusu szkoły publicznej, dlatego nauka jest częściowo odpłatna (dotychczasowy miesięczny koszt to 250 zł). Kształcenie w studium trwa zasadniczo pięć lat. Kandydaci bardziej zaawansowani muzycznie mogą rozpocząć naukę od roku drugiego. Dla kandydatów po średniej szkole muzycznej lub po akademii muzycznej możliwa jest realizacja tzw. indywidualnego toku kształcenia, który trwa dwa lub trzy lata.

W ramach studium działa także Ognisko Muzyczne, które kształci dzieci i młodzież     w zakresie gry na fortepianie. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zaawansowania w grze na tym instrumencie możliwe jest kontynuowanie nauki w ramach Studium Muzyki Kościelnej bądź Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II st.

Zarówno Diecezjalna Szkoła Muzyczna, która niebawem wkroczy w 20 rok swojej działalności, jak i Studium Muzyki Kościelnej z ponad 25-letnią tradycją mogą poszczycić się wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycielską, bogatym instrumentarium oraz wysokim poziomem kształcenia.

Dla zainteresowanych bliższym poznaniem naszej placówki będzie możliwe  indywidualne „zwiedzanie szkoły” we wcześniej ustalonym terminie. Warto podkreślić, że     w tym trudnym, epidemicznym czasie, gdzie większość szkół pracuje tylko w trybie zdalnym, w naszej szkole lekcje indywidualne cały czas odbywają się stacjonarnie, oczywiście               z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.dsm.kuria.gliwice.pl. Można również zasięgnąć informacji pod numerami telefonów: sekretariat szkoły 032/230-78-75; dyrektor szkoły 608-048-944.