Kategoria: Aktualności

Diecezja Gliwicka 2019-07-01 Tytuł wydarzenia(*) Miejscowość Data(*) (dd-mm-rrrr) Godz.(*) (gg:mm): Miejsce wydarzenia(*) Letnie Rekolekcje: „Jezus żyje” (I turnus) Góra św. Anny 29.06÷06-07-2019 Dom Pielgrzyma w Sanktuarium św. Anny Ślubowana Pielgrzymka Piesza Parafii Lublinieckich do Sanktuarium MB w Lubecku. Rozpoczęcie w parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Msza św. w Sanktuarium wRead More →

OŚWIADCZENIE Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce 1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszymRead More →

Z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich. Równocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje wszelką pomoc instytucjom publicznym w wyjaśnieniu sprawy orazRead More →

W dniu 31 maja w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Gliwicach biskup Andrzej Iwanecki, Wikariusz Generalny wręczył dekrety odwołujące i nominacyjne dla nowych proboszczów. Z kolei dnia 11 czerwca z rąk Biskupa Gliwickiego Jana Kopca dekrety otrzymali wikariusze parafialni. Poniżej informujemy o zmianach personalnych wśród duchowieństwa diecezji, z uwzględnieniem placówek neoprezbiterów.Read More →

Diecezja Gliwicka ma sześciu nowych kapłanów W sobotę 8 czerwca biskup gliwicki Jan Kopiec wyświęcił w katedrze sześciu nowych księży. Nowi księża pochodzą praktycznie z dwóch miast: Gliwic i Bytomia. Przez sześć lat przygotowywali się do święceń przez studia i formację w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. W dzisiejszejRead More →