Kategoria: Katecheza

Regulamin: 1. Organizatorem przeglądu jest II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach i Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Koordynatorem przeglądu jest Agata Wieczorek. 2. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy teatralne – nie większe niż 20 osób – reprezentujące wszystkie typy szkół i wszelkiego rodzaju placówki. 3. Cele przeglądu: a) rozwój wrażliwościRead More →

UWAGA UWAGA!  Zgłoszenia do 28 lutego!!!! RUSZA!Od dziś możecie wysyłać zgłoszenia swoich katechetów do tytułu BOHATER KATECHEZY 20189 na adres: Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” ul. 3-go Maja 26, 40-096 Katowice lub e-mail: katowice@civitaschristiana.plPrzypominamy, że od tej edycji możecie zgłaszać katechetów pracujących we WSZYSTKICH SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, OŚRODKACH SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH. Jednym słowem WSZYSTKICHRead More →

Zwracamy się ze szczególną prośbą do wszystkich katechetów, nauczycieli i wychowawców o wsparcie materialne Caritas Diecezji Gliwickiej. Od dnia 03 stycznia 2006 r. Caritas Diecezji Gliwickiej posiada status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000247809 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i oRead More →

Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów konstytucji, konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele religii są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły – podkreśla w oświadczeniu ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Koordynator Biura Programowania Katechezy przy KomisjiRead More →

Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców zapraszają wszystkich  katechetów, nauczycieli        i wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych na rekolekcje zimowe, które odbędą się w terminie: 22-24.02.2019 r. w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku (ul. Posmyk 5; 42-700 Lubliniec). Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Ziajka SDS. Ksiądz rekolekcjonista Read More →

Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach wyraża wdzięczność i szacunek organizatorom i prowadzącym ubiegłoroczny adwentowy dzień skupienia dla katechetów, nauczycieli i wychowawców, który miał miejsce 1 grudnia 2018 r. w poszczególnych rejonach naszej diecezji. W sposób szczególny dziękujemy: – ks. Korneliuszowi Matauszkowi, moderatorowi spotkania w rejonie gliwickim. Dziękujemy także ks.Read More →