BISKUP ANDRZEJ IWANECKI

urodził się 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich, jako syn Wilhelma i Anny zd. Wieczorek. Ma czworo rodzeństwa. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, przeniesionym później do Katowic. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 marca 1986 roku w Katowicach z rąk biskupa Damiana Zimonia.

Ks. Andrzej Iwanecki posługiwał jako wikariusz w parafiach w Orzeszu (1986-1989), Trójcy Świętej w Bielsku-Białej (1989-1990), a następnie w parafii w Tarnowskich Górach-Strzybnicy (1990-1995), gdzie zastała do informacja o utworzeniu nowej diecezji gliwickiej, do której też w 1992 roku został inkardynowany. W 1995 roku został wikariuszem parafii św. Franciszka z Asyżu, w której został mianowany proboszczem w 1998 roku.

W 2008 roku papież nadał mu godność Kapelana Jego Świątobliwości. Ks. Iwanecki pełnił w diecezji funkię dziekana dekanatu Zabrze, jak również zasiadał w Kolegium Konsultorów oraz Radzie Kapłańskiej.

Jako motto swojej biskupiej posługi biskup wybrał słowa ?Jezus jest Panem?. Święcenia biskupie odbyły się 7 stycznia 2018 roku w katedrze gliwickiej.

Herb