ŚW. JAN PAWEŁ II W GLIWICACH

Wielkim dniem dla diecezji gliwickiej, a także dla całej metropolii górnośląskiej, był pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 17 czerwca 1999 roku w Gliwicach, w ramach wizyty apostolskiej w Polsce. Dostojny gość zmożony chorobą nie mógł przybyć do nas 15 czerwca, obecny był za to z nami przez krótki czas dwa dni później. Słowa Ojca Świętego: ?Ma przyjechać ? nie przyjeżdżo, nie ma przyjechać ? przyjeżdżo?, obiegły echem cały kraj. Dwukrotnie w te dni na gliwickim lotnisku zgromadziła się prawie półmilionowa rzesza pielgrzymów. Cudowną mobilizację wiernych nazwano w mediach ?cudem nad Kłodnicą?. Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia wybudowano obok katedry gliwickiej Centrum Edukacyjne Jana Pawła II. 15 czerwca 2002 roku bp Jan Wieczorek poświęcił kamień węgielny pod budowane Centrum. W dokumencie fundacyjnym umieszczono słowa: ?Centrum stanowi votum wdzięczności Kościoła gliwickiego za niezapomniane spotkanie modlitewne z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II na gliwickim lotnisku dnia 17 czerwca 1999 roku?. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 9 października 2003 roku. Opiekę nad Centrum sprawuje powołana 1 czerwca 2008 roku Fundacja ?Silesia pro Europa?. Jej celem jest wspieranie działalności instytucji działających na rzecz społeczności diecezjalnej. Oprócz zarządu i opieki nad obiektami zabytkowymi, materialiami i archiwaliami, fundacja prowadzi i nadzoruje działalność inwestycyjną, propaguje i wspiera kulturę i sztukę chrześcijańską, wspiera edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz prowadzi działalność charytatywną, opiekuńczą i zdrowotną. Obok gmachu Centrum zlokalizowano Bibliotekę Teologiczną, która we wrześniu 2008 roku otrzymała nowe pomieszczenia. Jej poświęcenia dokonał bp Jan Wieczorek 9 kwietnia 2009 roku. Fundacja zarządza ponadto Pocysterskim Zespołem Klasztorno-Pałacowym w Rudach, patronując dziełu jego odbudowy. Pocysterski kompleks oferuje miejsce wypoczynku dla pielgrzymów i stanowi zaplecze noclegowe oraz formacyjne dla diecezjalnego sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. W fazie wstępnych projektów mówi się o stworzeniu ośrodka rehabilitacyjnego z szeroko rozumianą działalnością wypoczynkową dla dzieci i dorosłych. Fundacja otacza opieką zbiory Archiwum Diecezji Gliwickiej oraz wspiera swoim patronatem działalność Chóru Katedralnego i Teatru Karola. Powstałe na przestrzeni 20 lat inicjatywy diecezjalne nie wyczerpują szerokiego wachlarza działalności Kościoła lokalnego. Wskazują one jednak na to, jak doniosłym momentem stało się powołanie do życia nowej diecezji, która nadała nowe impulsy w działalności Kościoła oraz zbliżyła jego pasterzy do swoich wiernych.