Informacje o projekcie:

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bojszowie

Tytuł Projektu: Konserwacja i renowacji kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Bojszowie – na cele kulturalne

  • Wartość całkowita projektu:  1 021 811,97 zł
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej: 868 540,17 złotych
  • Okres realizacji: wrzesień 2019 – grudzień 2020

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich w zabytkowym kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bojszowie, stanowiącym cenne dziedzictwo kulturowe. Podjęte prace przyczynią się do przywrócenia kościołowi należytego stanu technicznego i estetycznego, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności zabytku na Szlaku Architektury Drewnianej. Działanie jest odpowiedzią na podstępującą degradację obiektu, która przyczynia się do powstania bariery w dostępności do kościoła przez cały rok. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej.

Na realizację prac pozyskano dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.