Kuria Diecezjalna w Gliwicach
ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice
skrytka pocztowa 196

Telefon: 32/230-71-42; 230-71-43; 230-71-44
Fax: 32/230-78-88
E-mail: kancelaria@kuria.gliwice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00
(12.30-13.00 – przerwa obiadowa)

Kancelaria nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.
Uprzejmie prosimy, aby wszelkie pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, przesyłane były do Kurii w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.

Wikariusz Generalny: bp Andrzej Iwanecki
Kanclerz Kurii: ks. Sebastian Wiśniewski
Notariusz Kurii: ks. Adam Fabiańczyk
Sekretariat: Barbara Sobocik