RADA KAPŁAŃSKA

(kadencja 2012-2017, przedłużona do zakończenia I Synodu Diecezji Gliwickiej)

Członkowie z urzędu:

bp Andrzej Iwanecki
ks. Robert Chudoba
ks. prał. Antoni Zając
ks. Grzegorz Ciuła
ks. Józef Kara
ks. prał. Bernard Koj
ks. Sebastian Wiśniewski
ks. Krzysztof Konieczny
ks. Krystian Piechaczek

Członkowie z nominacji:

ks. Franciszek Koenig
ks. Bernard Plucik
ks. Jan Rosiek
ks. Marcin Królik

Członkowie z wyboru:

ks. prał Franciszek Balion
ks. Henryk Bardosz
ks. Sebastian Bensz
ks. Bernard Frank
ks. Arkadiusz Kinel
ks. Stanisław Knura
ks. inf. Konrad Kołodziej
ks. Marian Krojenka
ks. Zygfryd Pluta
ks. Artur Pytel
ks. Krzysztof Śmigiera
O. Piotr Świerczok CSsR
ks. Kazimierz Wolsza

KOLEGIUM KONSULTORÓW

(kadencja 2012-2017, przedłużona do zakończenia I Synodu Diecezji Gliwickiej)

bp Andrzej Iwanecki
ks. prał. Franciszek Balion
ks. Robert Chudoba
ks. Grzegorz Ciuła
ks. Arkadiusz Kinel
ks. prał. Bernard Koj
ks. inf. Konrad Kołodziej
ks. Krzysztof Konieczny
ks. Bernard Plucik
ks. Jan Rosiek
ks. prał. Antoni Zając

DIECEZJALNA RADA EKONOMICZNA

ks. Józef Kara
ks. prał. Henryk Oleś
ks. Jerzy Pudełko
ks. Jan Rosiek
ks. prał. Grzegorz Skop

MIĘDZYDIECEZJALNA KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO I MUZYKI KOŚCIELNEJ

ks. inf. prof. dr hab. Helmut Sobeczko – przewodniczący (diec. opolska)
ks. inf. mgr Konrad Kołodziej – I wiceprzewodniczący
bp dr hab. Rudolf Pierskała – sekretarz (diec. opolska)
ks. dr Helmut Ekert
ks. prał. dr hab. Andrzej Hanich (diec. opolska)
ks. dr Joachim Kobienia (diec. opolska)
ks. prał. mgr-lic. Bernard Koj
ks. dr Krzysztof Konieczny
ks. dr hab. Erwin Mateja (diec. opolska)
ks. prał. dr hab. Józef Mikołajec (diec. opolska)
ks. mgr Bernard Plucik
ks. dr Krystian Worbs
ks. dr hab. Marcin Worbs

PODKOMISJA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ

ks. prałat dr Joachim Waloszek, II wiceprzewodniczący (diec. opolska)
mgr Alfred Bączkowicz (diec. opolska)
dr Mariola Brzoska
mgr Józef Chudalla (diec. opolska)
mgr Jan Dolny (diec. opolska)
ks. prałat mgr-lic. Bogdan Kicinger
ks. dr Franciszek Koenig
ks. mgr Jerzy Kowolik (diec. opolska)
ks. Adam Kozak
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (diec. opolska)
ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
ks. dr Piotr Tarlinski (diec. opolska)
mgr Brygida Tomala

MIĘDZYDIECEZJALNA RADA DS. EKUMENIZMU

ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, przewodniczący (diec. opolska)
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, zastępca przewodniczącego (diec. opolska)
ks. dr hab. Krystian Kałuża, I wiceprzewodniczący
ks. Piotr Burczyk (diec. opolska)
ks. Hubert Czernia (diec. opolska)
Dk. dr Marek Czogalik
ks. Aleksander Kawa (diec. opolska)
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
ks. Manfred Kokott (diec. opolska)
ks. Walter Lenart (diec. opolska)
ks. prałat mgr Edmund Podzielny (diec. opolska)
ks. Rajmund Porada (diec. opolska)
ks. Stanisław Rabiej (diec. opolska)
p. mgr inż. Bogusław Łeśko

DIECEZJALNA KOMISJA DS. BUDOWNICTWA I SZTUKI SAKRALNEJ

ks. dr Krystian Worbs – przewodniczący
ks. prał. mgr-lic. Bernard Koj – zastępca przewodniczącego
mgr inż. arch. Anna Szadkowska – sekretarz
ks. prał. mgr-lic. Stefan Jezusek
ks. mgr Michał Wilner
ks. mgr Jan Rosiek
dr hab. inż. arch. Jan Rabiej – rzeczoznawca architektury, witraży, malarstwa
mgr inż. arch. Jacek Mistur – rzeczoznawca architektury
dr inż. Antonina Żaba – rzeczoznawca obiektów zabytkowych
dr inż. Zbigniew Pająk