WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Dyrektor: ks. dr Krystian Piechaczek
W dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek
Tel. 32/230-71-42

Referaty Duszpasterskie:
– Duszpasterstwo Ogólne
– Duszpasterstwo Akademickie
– Duszpasterstwo Chorych i Niepełnosprawnych
– Duszpasterstwo Ekumeniczne
– Duszpasterstwo Inwalidów Słuchu
– Duszpasterstwo Katolickich Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń
– Duszpasterstwo Kobiet
– Duszpasterstwo Kolejarzy
– Duszpasterstwo Kultury Fizycznej i Sportu
– Duszpasterstwo Ludzi Pracy
– Duszpasterstwo Maryjne
– Duszpasterstwo Mężczyzn
– Duszpasterstwo Misyjne
– Duszpasterstwo Młodzieży
– Duszpasterstwo Młodzieży Harcerskiej
– Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców
– Duszpasterstwo Odnowy w Duchu Świętym
– Duszpasterstwo Pielgrzymkowe
– Duszpasterstwo Powołań Duchownych
– Duszpasterstwo Rodzin
– Duszpasterstwo Rolników
– Duszpasterstwo Ruchu Światło – Życie
– Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza
– Duszpasterstwo Trzeźwości
– Duszpasterstwo Turystyki
– Duszpasterstwo Więźniów
– Duszpasterstwo Wojskowe
– Duszpasterstwo Katolików Obrządku Wschodniego

SĄD BISKUPI DIECEZJI GLIWICKIEJ

Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej jest trybunałem I-szej instancji rozpatrującym sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz inne, które wpłynęły do trybunału zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Adres:
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1
skr. poczt. 196
tel. 32/230-78-80
fax 32/230-78-88 (fax kurii)

Wikariusz Sądowy (Oficjał):

ks. Józef Kara, mgr-lic. prawa kanonicznego
Pomocniczy Wikariusz Sądowy (Wiceoficjał):
ks. Rafał Dappa, dr prawa kanonicznego
ks. prałat Grzegorz Kadzioch, dr prawa kanonicznego

Audytorzy:

ks. Damian Dolnicki, dr teologii

Notariusze:

ks. Sławomir Hałakuc, mgr-lic. teologii
Urszula Bartoszewicz
Barbara Sobocik

Sędziowie:

ks. Eugeniusz Bienek, mgr teologii
ks. Rajmund Brol, dr teologii
ks. Piotr Grzegorzewicz, dr prawa kanonicznego
ks. Grzegorz Gura, dr prawa kanonicznego
ks. Daniel Klimkiewicz, mgr-lic. prawa kanonicznego
ks. Marcin Królik, mgr-lic. prawa kanonicznego
ks. Jacek Ligarski, mgr-lic. prawa kanonicznego
ks. Tomasz Rak, mgr-lic. prawa kanonicznego

Rzecznik sprawiedliwości:

ks. Bernard Koj, mgr-lic. prawa kanonicznego

Obrońcy węzła małżeńskiego:

ks. Henryk Burgiel, mgr-lic prawa kanonicznego
ks. Ginter Dzierżon, prof. dr hab. nauk prawnych
ks. Bernard Koj, mgr-lic. prawa kanonicznego
ks. Piotr Szczygielski, mgr-lic. prawa kanonicznego

Adwokat:

Dawid Bilski, mgr prawa
Dominika Gawryś-Gwiazda, mgr prawa, mgr-lic prawa kanonicznego (tel. 535-400-282)
Witold Grzelak, mgr-lic. prawa kanonicznego (tel. 609-666-104)
Izabela Kawałek, mgr-lic. prawa kanonicznego (tel. 602-477-177)
Daria Lysik, mgr-lic prawa kanonicznego (tel. 504-444-359)
Karina Zając, mgr-lic prawa kanonicznego (tel. 500-154-466)

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u innych osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” mało się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu, w godzinach przyjmowania petentów:
poniedziałek – piątek (z wyj. środy)

godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00
(w lipcu i sierpniu: tylko w godz. 10.00-12.00)
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego Sąd jest nieczynny

Sąd nie prowadzi korespondencji drogą elektroniczną
Trybunałem drugiej instancji dla diecezji gliwickiej jest Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39
skr. poczt. 206
tel. 32/608-15-56

WYDZIAŁ NAUKI I KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

1. SEKCJA SZKOLNO KATECHETYCZNA

Tel. 32/230-71-42
ks. Tadeusz Hryhorowicz – moderator i diecezjalny wizytator katechetyczny
ks. Adam Spałek – diecezjalny wizytator katechetyczny
p. Anetta Baranowska

2. SEKCJA SZTUKI SAKRALNEJ

Diecezjalny Konserwator Zabytków
Anna Szadkowska OV
Tel. 32/230-71-42

3. SEKCJA MUZYKI KOŚCIELNEJ

Ks. Adam Kozak
Tel. 32/230-71-42

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Ekonom diecezjalny:
ks. prałat Bernard Koj
Tel. 32/230-71-42
E-mail: ekonom@kuria.gliwice.pl

Wiceekonom
ks. Artur Ochmann
Tel. 32/230-71-42

Księgowość:
Danuta Kaleta

Katarzyna Wiśniewska
Joanna Dobrzyniecka
Tel. 32/230-71-42

ARCHIWUM DIECEZJALNE

44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1
tel. 32/230-71-42
E-mail: kancelaria@kuria.gliwice.pl

Archiwiści:
ks. Piotr Górecki
Ks. Sebastian Wiśniewski

Archiwum czynne jest: wtorek – piątek: 9.00-16.00

Archiwum udostępnia mikrofilmy ksiąg metrykalnych parafii diecezji gliwickiej oraz prowadzi nadzór nad archiwaliami znajdującymi się w archiwach parafialnych. Z zasobów archiwum można skorzystać w jego siedzibie po wcześniejszym omówieniu się na wizytę. Można także zlecić poszukiwania genealogiczne, wysyłając prośbę pocztą tradycyjną lub na adres e-mail.

Wykaz ksiąg metrykalnych znajdujących się w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Gliwicach:

KSIĘGARNIA DIECEZJALNA

Wanda Piernik
Tel. 32/230-71-42