WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

 • Dyrektor: ks. dr Krystian Piechaczek

Referaty Duszpasterskie:

Referat Duszpasterstwa Ogólnego:

 • ks. Krystian Piechaczek

Referat Duszpasterstwa Akademickiego

 • ks. Robert Chudoba
 • ks. Wojciech Michalczuk

Referat Duszpasterstwa Chorych i Niepełnosprawnych

 • ks. Tadeusz Paluch

Referat Duszpasterstwa Ekumenicznego

 • ks. Krystian Kałuża
 •  dk. Marek Czogalik

Referat Duszpasterstwa Inwalidów Słuchu

 • ks. Grzegorz Sokalski ? duszpasterz diecezjalny
  www.gliwice-effatha.pl
  e-mail: grzegorzsokalski8@gmail.com
 • Duszpasterze rejonowi:
  rejon bytomski: ks. Marek Olekszyk, ks. Adrian Ziaja

  rejon gliwicki: ks. Grzegorz Sokalski, ks. Michał Wilner
  rejon zabrzański: ks. Grzegorz Sokalski
  rejon tarnogórski: ks. Grzegorz Sokalski, ks. Tomasz Rak
  rejon lubliniecki: ks. Grzegorz Sokalski

Referat Duszpasterstwa Katolickich Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń

 • ks. Artur Sepioło

Referat Duszpasterstwa Kobiet

 • ks. Marcin Szaboń

Referat Duszpasterstwa Kolejarzy

 • ks. Roman Grajczyk

Referat Duszpasterstwa Kultury Fizycznej i Sportu

 • ks. Krystian Gałąska

Referat Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza

 • ks. Krzysztof Misiuda

Referat Duszpasterstwa Ludzi Pracy

 • ks. Andrzej Pyttlik

Referat Duszpasterstwa Maryjnego

 • ks. Piotr Kopiec

Referat Duszpasterstwa Mężczyzn

 • ks. Andrzej Pyttlik

Referat Duszpasterstwa Misyjnego

 • ks. Maciej Górka

Referat Duszpasterstwa Młodzieży

 • ks. Marcin Paś
 • ks. Piotr Dyduch ? referent rekolekcyjno-młodzieżowy

Referat Duszpasterstwa Młodzieży Harcerskiej

 • ks. Karol Darmas

Referat Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców

 • ks. Adam Spałek

Referat Duszpasterstwa Odnowy w Duchu Świętym

 • ks. Artur Sepioło

Referat Duszpasterstwa Pielgrzymów

 • ks. Adam Jasiurkowski

Referat Duszpasterstwa Policji

 • ks. Joachim Gondro

Referat Duszpasterstwa Powołań Duchownych

vacat

Referat Duszpasterstwa Rodzin

 • ks. Waldemar Niemczyk
 • Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz
 • Michał Jurkiewicz
 • ks. Marcin Gruszka ? duszpasterz ?Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie?
 • ks. Sławomir Madajewski ? duszpasterz rodzin po stracie dziecka

Referat Duszpasterstwa Rolników

 • ks. Kazimierz Góral

Referat Duszpasterstwa Ruchu Światło-Życie

 • ks. Piotr Dyduch ? diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie
 • ks. Jarosław Buchenfeld ? moderator Domowego Kościoła

Referat Duszpasterstwa Służby Zdrowia

 • o. Jan Noga CSsR

Referat Duszpasterstwa Straży Pożarnej

 • ks. Piotr Faliński

Referat Duszpasterstwa Środowisk Twórczych

 • ks. Robert Chudoba

Referat Duszpasterstwa Trzeźwości

 • ks. Grzegorz Skop

Referat Duszpasterstwa Turystyki

 • ks. Adam Laszewski

Referat Duszpasterstwa Więźniów

 • ks. Tomasz Sękowski

Referat Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

 • ks. Jarosław Steczkowski

Referat Nowej Ewangelizacji

 • ks. Artur Sepioło

SĄD BISKUPI DIECEZJI GLIWICKIEJ PIERWSZEJ INSTANCJI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

Adres:
44-101 Gliwice, ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196

tel. 32 230 78 80

Wikariusz Sądowy (Oficjał):

 • ks. Józef Kara

Pomocniczy Wikariusze Sądowi (Wiceoficjałowie):

 • ks. Rafał Dappa
 • ks. Grzegorz Kadzioch

Kierownik Kancelarii Sądu:

 • ks. Sławomir Hałakuc

Audytorzy:

 • ks. Wojciech Babiak
 • ks. Piotr Grzegorzewicz

Notariusze:

 • Urszula Bartoszewicz
 • Barbara Sobocik

Sędziowie:

 • ks. Eugeniusz Bienek
 • ks. Rajmund Brol
 • ks. Adam Fabiańczyk
 • ks. Grzegorz Gura
 • ks. Daniel Klimkiewicz
 • ks. Marcin Królik
 • ks. Jacek Ligarski
 • ks. Tomasz Rak
 • ks. Piotr Szczygielski

Rzecznik sprawiedliwości:

 • ks. Bernard Koj

Obrońcy węzła małżeńskiego:

 • ks. Henryk Burgiel
 • ks. Ginter Dzierżon
 • ks. Piotr Grzegorzewicz
 • ks. Bernard Koj

Adwokaci:

 • Dawid Bilski
 • Dominika Gawryś-Gwiazda
 • Witold Grzelak
 • Izabela Kawałek
 • Daria Lysik
 • Karina Zając

Trybunałem apelacyjnym dla diecezji gliwickiej jest:

Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39, skr. poczt. 206

tel. 32 201 75 84; kom. 519 546 098
e-mail: sad@archidiecezjakatowicka.pl

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u innych osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju ?pomoc? mało się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu, w godzinach przyjmowania petentów:
poniedziałek ? piątek (z wyj. środy)

godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00
(w lipcu i sierpniu: tylko w godz. 10.00-12.00)
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego Sąd jest nieczynny

Sąd nie prowadzi korespondencji drogą elektroniczną
Trybunałem drugiej instancji dla diecezji gliwickiej jest Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39
skr. poczt. 206
tel. 32/608-15-56

WYDZIAŁ NAUKI I KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Dyrektor:

 • ks. Robert Chudoba

SEKCJE:

 

Sekcja Kultury Chrześcijańskiej

 • ks. Piotr Grzegorzewicz ? moderator
 • ks. Sebastian Marecki ? Klub Inteligencji Katolickiej
 • ks. Marek Pyka ? Stowarzyszenie ?Civitas Christiana?

Sekcja Muzyki Kościelnej

 • ks. Adam Kozak ? moderator
 • Mariola Brzoska 

Sekcja Szkolno Katechetyczna

 • ks. Tadeusz Hryhorowicz ? moderator i diecezjalny wizytator katechetyczny
 • ks. Adam Spałek ? diecezjalny wizytator katechetyczny
 • Anetta Baranowska

Sekcja Sztuki Sakralnej

 • Anna Szadkowska OV ? moderator i diecezjalny konserwator zabytków

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Dyrektor, Ekonom Diecezjalny:

 • ks. Bernard Koj

Dyrektor ds. Gospodarczych Kurii:

 • ks. Artur Ochmann

DZIAŁY I URZĘDY:

Księgowość:

 • Danuta Kaleta
 • Katarzyna Wiśniewska
 • Joanna Dobrzyniecka

Dział Gospodarczy:

 • ks. Artur Ochmann ? wiceekonom

Dział informatyczny:      

 • Robert Młynarz

Diecezjalny konserwator zabytków:

 • Anna Szadkowska OV

ARCHIWUM DIECEZJALNE

44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1
tel. 32/230-71-42
E-mail: archiwum@kuria.gliwice.pl

KSIĘGARNIA DIECEZJALNA

Wanda Piernik
Tel. 32/230-71-42