KURS FORMATORA 2020/2021

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele

Od września ruszamy z drugą edycją formacji dla osób ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich – w formie stacjonarnej lub zdalnej (internetowej), w zależności od obowiązujących przepisów!

 • Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?
 • Skąd się biorą dogmaty wiary?
 • Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?
 • Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?
 • Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?
 • Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach 10 spotkań KURSU FORMATORA.

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2020 do czerwca 2021 roku w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach. W treści Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów.

 

Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie wspólnot i ruchów kościelnych. W pierwszej edycji zaproszenia do prowadzenia zajęć przyjęli: dr Maria Miduch (teologia biblijna), ks. dr hab. Krystian Kałuża (teologia fundamentalna), ks. dr Andrzej Demitrów (biblistyka), dr Maciej Górnicki (teologia duchowości), dr Magdalena Jóźwik (dogmatyka), dr Sławomir Zatwardnicki (dogmatyka), o. dr Wit Chlondowski OFM (dogmatyka), ks. dr Mariusz Drygier (historia Kościoła), dr hab. Aleksander Bańka (teologia moralna), ks. dr Piotr Borowiak (liturgika), ks. mgr-lic. Adam Fabiańczyk (prawo kanoniczne), ks. dr Krzysztof Matuszewski (psychologia), ks. dr Robert Sadlak (teologia pastoralna), ks. mgr-lic. Artur Sepioło (teologia pastoralna).

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 17:30 w formie stacjonarnej lub zdalnej (internetowej). Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

 • 8:00 –  8:45     Msza św. (kościół katedralny w Gliwicach)
 • 9:00 – 9:30      Rejestracja, przywitanie (Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II)
 • 9:30 – 10:00    Uwielbienie
 • 10:10 – 11:30  Blok I
 • 11:30 – 12:00  Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:20  Blok II
 • 13:20 – 14:10 Przerwa obiadowa
 • 14:10 – 15:30  Blok III
 • 15:30 – 16:00  Przerwa kawowa
 • 16:00 – 17:20  Blok IV
 • 17:20 – 18:00 Podsumowanie i ogłoszenia

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • nazwa: Kurs Formatora
 • organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO
 • kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
 • wykłady: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne
 • forma: stacjonarna lub zdalna (internetowa)
 • mówcy: kompetentni prowadzący z doświadczeniem Kościoła
 • czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

2020: 19 września, 10 października, 21 listopada, 5 grudnia
2021: 16 stycznia, 13 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca

adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych

miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

koszt: 55 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 500 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy (obiad we własnym zakresie)

Lista uczestników na Kurs Formatora 2020/21 w formie stacjonarnej została zamknięta. Jeśli chcesz uczestniczyć w Kursie w sposób zdalny za pomocą przekazu internetowego, skontaktuj się mailowo z kierownikiem Kursu, ks. Wojciechem Maciążkiem (w_maciazek@kuria.gliwice.pl).

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

wpłaty: na konto Kursu Formatora – dane do przelewu poniżej

Diecezja Gliwicka
ul. Łużycka 144-100 Gliwice
Bank Pekao sa I/O Gliwice
06 1240 1343 1111 0010 0621 2558
koniecznie z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego
Informacje: https://kuria.gliwice.pl/kurs-formatora/