KURS FORMATORA 2019/2020

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele.
Od września ruszamy z całoroczną propozycją formacji dla osób ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.

2 Tm 2,1-2

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?
Skąd się biorą dogmaty wiary?
Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?
Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?
Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?
Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2019 do czerwca 2020 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce III edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów i warsztatów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie Kościoła. Swój udział potwierdzili już m. in. p. Maria Miduch (dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii, wykładowca Starego Testamentu w Seminarium Salezjanów w Krakowie), ks. Grzegorz Strzelczyk (dr teologii dogmatycznej, wykładowca WT UŚ w Katowicach) i ks. Krzysztof Matuszewski (dr teologii duchowości, mgr psychologii, psychoterapeuta). W miarę zbliżania się kolejnych zjazdów będą podawane informacje o danym temacie i prelegencie.

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 18:00. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Plan soboty 21 września 2019 roku wygląda następująco:

8:00 – 8:45    Msza św. w kościele katedralnym pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
9:00 - 9:30    rejestracja
9:30 – 10:00   Uwielbienie (duża aula)
10:10 – 11:30  Blok I
11:30 – 12:00  Przerwa kawowa
12:00 – 13:20  Blok II
13:20 – 14:20  Przerwa obiadowa (posiłek we własnym zakresie)
14:20 – 15:40  Blok III
15:40 – 16:00  Przerwa kawowa
16:00 – 17:20  Blok IV
17:20 – 18:00  Pytania, podsumowanie i ogłoszenia

PODSTAWOWE INFORMACJE

nazwa: Kurs Formatora
organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO
kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
wykłady i warsztaty: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne
mówcy: kompetentni prowadzący z doświadczeniem Kościoła
czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

2019: 21.09, 19.10, 16.11, 21.12
2020: 18.01, 15.02, 28.03, 25.04, 16.05, 6.06

adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych
miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)
koszt: 45 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 400 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

 Formatora 2019/20 zostały zakończone.
Dziękujemy za zgłoszenie.

wpłaty: na konto Kursu Formatora – dan do przelewu poniżej
Diecezja Gliwicka
Łużycka 1
44-100 Gliwice

Bank Pekao sa I/O Gliwice
06 1240 1343 1111 0010 0621 2558
koniecznie z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego

PIERWSZE SPOTKANIE
21 września 2019 roku: BIBLIA
prowadząca: dr Maria Miduch, Kraków
szczegółowe zagadnienia: podstawowe zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego, wprowadzenie w lekturę ST i NT, zarys teologii poszczególnych grup ksiąg biblijnych