Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym
Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży

– przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną

ks. dr Rafał Dappa
email: r_dappa@kuria.gliwice.pl
tel. 32/230-78-80
Duszpasterz ds. ochrony dzieci i młodzieży

– pomaga duchowo i duszpastersko ofiarom i rodzinom, gdy sobie życzą takiej pomocy

ks. dr Damian Dolnicki
email: d_dolnicki@kuria.gliwice.pl
tel. 32/230-78-80