DANE KONTAKTOWE

47-440 Babice, ul. Szkolna 24
tel./fax 32 410 21 50
sa_babice@kuria.gliwice.pl
www.annababice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Marek Olekszyk

DIAKON:

  • dk. Marek Czogalik,diakon stały przy par. św. Anny w Babicach,

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

30.05.1939

ODPUST W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM: 

26 lipca

WIECZYSTA ADORACJA:

8 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.00
w dni powszednie: 8.00 lub 18.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

657, liczba wiernych: 650

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Adamowicka, Arki Bożka, Drzewna, Leśna, Matejki, Piaskowa, Polna, Powstańców Śląskich, Przyrwy, Rudzka, Rybacka, Szkolna, Wiejska, Wyzwolenia, Wyrobiskowa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1964 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Szkolnej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. prałat Bogdan Kicinger (1980?2012)
  • ks. Jarosław Buchenfeld (2012-2018)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • o. Rupert Sollich OFM ? 1996

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

  • s. Kornelia Katus ABMV (służebniczka dębicka) ? 1995

Z DZIEJÓW PARAFII:

Miejscowość położona jest w samym sercu ziemi raciborskiej, na zachodnim krańcu jednego z największych w Polsce parków krajobrazowych ?Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich?. Zdaniem dziewiętnastowiecznego badacza, ks. Augustina Weltzla, miejscowość po raz pierwszy wymieniał dokument z 30 kwietnia 1402 roku. Wtedy to książę Jan wspólnie ze swym bratem, Mikołajem, zwolnili braci: Miczkę i Jakosza, ówczesnych właścicieli Babic, z wszelkich podatków. Według Stanisława Rosponda pierwsza wzmianka o tutejszych Babicach pochodzi dopiero z 1531 roku. 7 lutego 1945 roku Armia Czerwona deportowała wszystkich mieszkańców wioski, którzy do Babic wrócili po zdobyciu Raciborza, tj. 31 marca tegoż roku.

Do XX wieku opiekę duszpasterską nad mieszkańcami wsi sprawowali duszpasterze parafii św. Jadwigi Śląskiej w podraciborskich Markowicach. Historia budowy kościoła sięga początku lat 20. XX wieku. Wtedy jednak prace zakończyły się na etapie przygotowania dokumentacji. W połowie lat 30. XX wieku zamierzano sprowadzić do wsi drewniany kościół z Gierałtowic (powiat kędzierzyńsko- kozielski), ale i ten pomysł nie został zrealizowany. 18 listopada 1937 roku ówczesny proboszcz z Markowic, ks. Leon Urbański, zawarł z firmą Roberta Poppka z Raciborza umowę na budowę nowego kościoła. Świątynię pw. św. Anny poświęcił biskup sufragan wrocławski Walenty Wojciech 30 maja 1939 roku. Ozdobą kościoła jest przepiękna mozaika św. Anny z Maryją, dzieło monachijskiej firmy Franza Mayera z lat 1939?1940.

W 1963 roku biskup opolski Franciszek Jop mianował pierwszego samodzielnego duszpasterza dla Babic. Był nim ks. Zygfryd Pyka, który jako wikariusz macierzystej parafii zamieszkał przy kościele w Babicach. Jego następca, ks. Ginter Kolenda,   w 1968 roku rozpoczął budowę plebanii. 29 września 1980 roku biskup opolski Alfons  Nossol  erygował  w  Babicach  parafię  św.  Anny,  a  dekretem  z  dnia

23 października tego samego roku mianował ks. Bogdana Kicingera pierwszym proboszczem parafii. W latach 1986?1992 wybudowano Dom Parafialny im. Jana Pawła II, służący również jako Dom Rekolekcyjny Ruchu Światło-Życie. W parafii posługuje pierwszy w historii diecezji gliwickiej stały diakon ? Marek Czogalik, który przyjął święcenia z rąk biskupa gliwickiego Jana Kopca 7 listopada 2015 roku.