DANE KONTAKTOWE

44-160 Rudziniec, Bojszów, ul. Kościelna 2
tel. 32 230 51 86
ws_bojszow@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Józef Kaniut

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Jarosław Zawadzki

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

 • parafialnego:  12.06.1983
 • filialnego w Łączy: 9.09.2000

ODPUSTY:

 • w dawnym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych: 1 listopada
 • w kościele parafialnym: 31 maja
 • w kościele filialnym w Łączy: 8 września

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 2 marca
 • w kościele filialnym w Łączy: 5 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Bojszowie: 7.00, 10.30
? w Łączy: (17.30), 9.00
w dni powszednie: w Bojszowie:
we wtorki i piątki:  18.00
w środy i soboty:  6.45
w czwartki: 16.30 w Łączy:
w poniedziałki i czwartki: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 200, liczba wiernych: 1 150

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Bojszów; mieszkańców: 900, wiernych: 860
 • Łącza  ? 4 km; mieszkańców: 300, wiernych: 290

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bojszów: Brzozowa, Dąbrówka, Górna, Kasztanowa, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Myśliwska, Nowa, Palmowa, Piwna, Sadowa, Słoneczna Spokojna, Sportowa, Szkolna

Łącza: Jesionowa, Leśna, Piaskowa, Stawowa, Szkolna

INNE KOŚCIOŁY:

 • dawny kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Bojszowie
 • filialny kościół pw. Narodzenia NMP w Łączy

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1959 roku

CMENTARZE:

 • parafialny przy dawnym kościele parafialnym w Bojszowie
 • parafialny przy kościele filialnym w Łączy

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Bojszów:  Szkoła Podstawowa, Małe Przedszkole Fundacji Edukacji Przedszkolnej

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. prałat Karol Krafczyk (1959?2002)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Henryk Dyka ? 1993

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym przy dawnym kościele parafialnym w Bojszowie

 • ks. prałat Karol Krafczyk (? 1.12.2014) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Bojszów (pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1376 roku) oraz Łącza figurują w wykazie świętopietrza archidiakona opolskiego z 1447 roku. Prawdo- podobnie stanowiły one osobne parafie, przynależne do dekanatu ujazdowskiego. Około 1598 roku parafie połączono ze sobą, a patronat nad kościołami sprawowali protestanci. W czasie wizytacji w 1679 roku oba kościoły należały do katolickiej parafii w Rachowicach, w dekanacie gliwickim. Parafię ponownie usamodzielniono 1 lipca 1959 roku.

Zabytkowy kościół w Bojszowie pochodzi z początku XVI wieku, a jego fundatorami była rodzina Ozorowskich. W protokole wizytacyjnym z 1679 roku napisano, że ?został   zbudowany   przed   200   laty,   z   drewna,   na   mokrym   terenie?. Badania dendrochronologiczne wskazują na 1506 rok. Kościół jest budynkiem drewnianym o konstrukcji zrębowej, na ceglanej podmurówce. W części południowo-zachodniej znajduje się wieża o konstrukcji słupowej z kruchtą w przyziemiu z 1545 roku. Gruntowne przebudowy prowadzono w latach 1717?1719 i 1787. Przy wieży znajduje się przybudówka z 1947 roku z nowymi schodami na chór muzyczny, który pochodzi z XIX wieku i wsparty jest na drewnianych słupach.

W latach 1975?1983 wzniesiono w Bojszowie nowy kościół ? pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który 12 czerwca 1983 roku poświęcił biskup opolski Alfons  Nossol.  Kościół  wznieśli  parafianie  razem  ze  swoim  proboszczem  ? ks. Karolem Krafczykiem. Tydzień po poświęceniu kościoła ks. proboszcz poświęcił figurę Matki Boskiej Pani Ubogich, otrzymaną z sanktuarium w Banneux (Belgia).

W Łączy znajdował się jeden z najstarszych drewnianych kościołów na Górnym Śląsku z połowy XV wieku, poświęcony w 1490 roku ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kościół był orientowany, drewniany, o konstrukcji zrębowej z nieociosanych okrąglaków. Kilkakrotnie zmieniano wezwanie patronalne kościoła: do 1698 roku ? pw. św. Marcina, następnie ? pw. św. Jana Chrzciciela,  a  od  1929  roku  ?  pw.  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny i św. Marcina. 30 stycznia 1994 roku kościół całkowicie spłonął. Ks. proboszcz Karol Krafczyk razem z parafianami zbudował w miejscu starego kościoła nową, murowaną świątynię pod tym samym wezwaniem, nawiązującą konstrukcją do pierwotnej budowli. Budowa trwała 4 lata. Nowy kościół poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 9 września 2000 roku.