DANE KONTAKTOWE

42-690 Boruszowice, ul. Armii Krajowej 10
tel./fax 32 284 78 22
mbb_boruszowice@kuria.gliwice.pl
www.parafia-boruszowice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks.Konrad Lempa, mgr-lic. teologii, wicedziekan, ust. 29.01.2000

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

21.09.2014

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

15 września

WIECZYSTA ADORACJA:

3 czerwca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.00, 10.00, 16.00 w dni powszednie:
w poniedziałki, czwartki i soboty: 18.00
we wtorki, środy i piątki: 7.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 393, liczba wiernych: 1 358

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

  • Boruszowice; mieszkańców: 835, wiernych: 815
  • Hanusek  ? 1 km; mieszkańców: 558, wiernych: 543

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Boruszowice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Braci Wolko, Brzozowa, Cicha, Jasna, Jedności, Kaletańska, Łączności, Nowy Świat, Obrońców Pokoju, Projektowa, Składowa, Słowiańska 1?27, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Traugutta, Zielona
Hanusek: Bolesława Chrobrego, Ciołkowskiego, Mieszka I, Kaletańska, Piastów, Saperów, Słowiańska 2?18, Strzelecka

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1962 roku

CMENTARZ: 

  • komunalny w Hanusku (ul. Kaletańska)

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks.Klaudiusz Wiszkowski (1989?1991) ? administrator, (1991?2000) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Boruszowice to dawna śródleśna osada położona nad potokiem Graniczna Woda, przy granicy dawnej kasztelanii bytomskiej i toszeckiej. W 1562 roku Jerzy Fryderyk von Ansbach dokonał z właścicielem Tarnowic ? Mikołajem Wrochemem ? zamiany gruntów zastawnych ?Włoczenkowskiego?, przy których zbudowano młyn miejski.  W  jego  sąsiedztwie,  w  poł.  XVII  wieku  założono  osady  Boruszowice  i Pniowiec, co związane było z powstawaniem nad Małą Panwią licznych kuźnic    i produkcją węgla drzewnego. W 1828 roku wioska liczyła ok. 70 mieszkańców, zaś 100 lat później (w 1931 roku) już 777. W 1893 roku, 4 km od starej osady, wybudowano fabrykę materiałów wybuchowych ?Lignose A.G.?, w której znalazło zatrudnienie ok. 500 ludzi. W pobliżu fabryki zbudowano domy dla robotników.

Tak powstało nowe osiedle nazwane również Boruszowicami. Fabryka istniała do 1924 roku, a po jej modernizacji w 1929 roku funkcjonowała jako fabryka papieru ?Lignoza?. Od 1887 roku katolicy z Boruszowic uczęszczali do nowo wybudowanego kościoła w Strzybnicy. W 1899 roku kierownictwo fabryki wybudowało w Boruszowicach specjalny dom przeznaczony do organizowania imprez kulturalnych. Na prośbę mieszkańców Boruszowic, którzy niemal wszyscy byli katolikami, w 1918 roku z sali tanecznej gmachu utworzono kaplicę poświęconą Matce Boskiej Bolesnej. Stosowny  akt  erygujący  kaplicę  wydał  kardynał  wrocławski  Adolf  Bertram  22 grudnia 1919 roku, zezwalając na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Kaplicę pobłogosławił strzybnicki proboszcz ? ks. Robert Stosiek.

Kaplica obsługiwana była przez księży z macierzystej parafii, a także przez ojców kamilianów oraz księży katechetów z Tarnowskich Gór. Patronat nad kaplicą sprawowała dyrekcja fabryki papieru. W 1934 roku przeprowadzono referendum dotyczące budowy nowego kościoła. Mieszkańcy, ze względu na ogromną biedę, odrzucili projekt starosty tarnogórskiego, a za oferowane przez niego pieniądze wybudowano szkołę. Wierni nadal gromadzili się w kaplicy, którą przez szereg lat modernizowano. W 1962 roku przy kaplicy utworzono lokalię, a na jej pierwszego duszpasterza desygnowano ks. Edwarda Krusza, dotychczasowego wikariusza macierzystej parafii. 12 kwietnia 1978 roku biskup katowicki Herbert Bednorz ustanowił Boruszowice samodzielną  parafią.

W  1997  roku  do  parafii  przyłączono  miejscowość  Hanusek  wyodrębnioną z pobliskiej parafii Tworóg. Do Boruszowic przeprowadziła się ludność z dużych miast śląskich. Kaplica z trudem mieściła wiernych uczestniczących w nabożeń- stwach niedzielnych. Myśl o budowie świątyni pojawiła się na nowo w 2000 roku. Grupa zaangażowanych parafian z ks. proboszczem Konradem Lempą podjęła inicjatywę budowy nowego kościoła wraz z probostwem, salkami katechetycznymi, kaplicą przedpogrzebową i dzwonnicą. Dzięki przychylności władz Tworoga udało się pozyskać teren po dawnych ogródkach działkowych. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpiono do budowy nowej świątyni we wrześniu 2002 roku.  Projekt wykonał architekt Michał Kuczmiński z pracowni autorskiej Form-Studio,  a prace konstrukcyjne ? Andrzej Wieczorek. Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek 21 września 2003 roku. W 2006 roku oddano do użytku dwie salki katechetyczne, a w 2009 roku budynek probostwa. Prawie wszystkie prace wykonali sami parafianie. Autorem wystroju wnętrza kościoła jest architekt Jan Rabiej z Gliwic. Nową świątynię poświęcił 21 września 2014 roku biskup gliwicki Jan Kopiec.