DANE KONTAKTOWE

42-610 Miasteczko Śląskie, Brynica, ul. Władysława Łokietka 4
tel. 32 726 75 90
sapip_brynica@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks.Krzysztof Dudziński, mgr-lic. teologii, ust. 1.09.2014

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 15.10.2000
 • kościoła filialnego: 12.10.1996

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: niedziela po 29 czerwca
 • w kościele filialnym: niedziela po 13 maja

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w Brynicy: 28 czerwca
 • w Bibieli: 14 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
w Brynicy: 8.45
w Bibieli: 10.00
w dni powszednie: w Brynicy:
w poniedziałki, środy, piątki i soboty: 17.00 w Bibieli:
we wtorki i czwartki: 17.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

512, liczba wiernych: 495

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Brynica; mieszkańców: 362, wiernych: 352
 • Bibiela ? 5 km; mieszkańców: 150, wiernych: 143

www.parafia-boruszowice.pl

Brynica:  Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Żyglińska
Bibiela: Starowiejska

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Bibieli

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1.09.2000 roku

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Michał Wojsyk (2000?2002)
 2. ks. Karol Kudlek (2002?2003) ? administrator
 3. ks. Henryk Morawiec (2003?2005)
 4. ks. Andrzej Biwo (2005?2014)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Osada Brynica powstała w XVI wieku przy kuźnicy nad rzeką Brynicą. Młodszą osadę ? Bibielę założono pod koniec XIX wieku. W latach 1889?1917 wydobywano w jej okolicy rudę żelaza. Obie osady należały do parafii w Żyglinie. W 1926 roku ks. Franciszek Wyciślik, proboszcz parafii w Żyglinie, po raz pierwszy odprawił     w Brynicy okolicznościowe nabożeństwo. 7 maja 1927 roku zwrócił się do Kurii Diecezjalnej w Katowicach z prośbą o możliwość sprawowania regularnych nabożeństw dla wiernych z obu wiosek. Nabożeństwa sprawowano w pomiesz- czeniach tamtejszych szkół podstawowych. W 1930 roku bryniczanie wybudowali kaplicę pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą ? za zgodą kurii diecezjalnej ? 21 września  tegoż  roku  pobłogosławił  ks.  Franciszek  Wyciślik.  Od  tej  pory w kaplicy odprawiano Mszę św. raz w miesiącu, natomiast w Bibieli sprawowano Mszę św. raz na kwartał. W 1963 roku do parafii w Żyglinie został oddelegowany wikariusz, który za zadanie miał sprawować Msze św. w Brynicy i w Bibieli w każdą niedzielę i święto.

W historii obu miejscowości w sposób szczególny zaznaczył się ks. proboszcz Michał Wojsyk, który przyjął na siebie obowiązek budowy obecnych kościołów.  W 1988 roku w Bibieli rozpoczęto budowę kościoła filialnego. Stosowny projekt kościoła wykonał architekt Bronisław Mzyk z Tarnowskich Gór. Początkowo kościół miał nosić wezwanie Niepokalanego Serca NMP, ale w trakcie budowy sko- rygowano wezwanie na Matki Boskiej Fatimskiej. Kościół poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 12 października 1996 roku. Ozdobą kościoła jest figura Matki Boskiej Fatimskiej, sprowadzona przez parafian z pielgrzymki do Fatimy. W 2004 roku sprowadzono do kościoła relikwie bł. Hiacynty i bł. Franciszka ? dzieci fatimskich. W 2009 roku wystrój prezbiterium wzbogacono o dekorację plastyczną w postaci drzewa dębowego okalającego tabernakulum i figurę Matki Boskiej Fatimskiej, zrealizowanego w technice mieszanej (mozaika i polichromia). Autorkami projektu i jego wykonawczyniami były Magdalena Tomal-Wichrowska i Katarzyna Soko- łowska, a fundatorem tego dzieła ks. Luis Kondor ? postulator z Fatimy.

W czerwcu 1998 roku bryniczanie przystąpili do rozbiórki starej kaplicy i rozpoczęli budowę nowego kościoła wg projektu architektów: Stanisława Kaczorowskiego, Henryka Górczyńskiego i Szymona Opani. Kamień węgielny, poświęcony 2 czerwca 1997 roku w Legnicy przez papieża Jana Pawła II, wmurował 26 czerwca 1999 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek. Ozdobą kościoła są figury świętych patronów, które stanowią prezent żyglińskiej parafii dla nowego kościoła. Kościół poświęcił biskup Gerard Kusz 15 października 2000 roku.

Ks. Wojsyk w imieniu parafian już w marcu 2000 roku poprosił o utworzenie dla wiernych z Brynicy i Bibieli odrębnej parafii. Stosowny dekret wydał 10 sierpnia 2003 roku biskup Jan Wieczorek, który wszedł w życie 1 września tegoż roku. Początkowo proboszcz zamieszkał w domu użyczonym parafii przez rodzinę Blochel. W latach 2007?2010 ks. proboszcz Andrzej Biwo razem z parafianami wybudował niewielki budynek plebanii wraz z budynkiem gospodarczym. Za projekt posłużył gotowy szkic domku jednorodzinnego, który opracował architekt Kazimierz Lubas. Pracom budowlanym przewodził Marian Cierpiak, a ks. proboszcz wprowadził się do nowej plebanii 13 sierpnia 2008 roku.