DANE KONTAKTOWE

41-905 Bytom-Bobrek, ul. Konstytucji 24
tel. 32 387 58 70, 881 776 552
sr_bytom@kuria.gliwice.pl
www.swrodzinabobrek.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Dariusz Pietraś, mgr-lic. teologii, wicedziekan

WIKARIUSZ:

  • ks. Tadeusz Górny

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

18.06.1905

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po Uroczystości Narodzenia Pańskiego

WIECZYSTA ADORACJA:

15 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 9.00, 11.00, 17.00 w dni powszednie:
od poniedziałku do soboty: 7.00
w poniedziałki, środy i piątki: 17.00
we wtorki, czwartki i soboty: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

3 700, liczba wiernych: 3 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Baczyńskiego, Czajkowskiego, Glinki, Jochymczyka, ks. Krafczyka, Konstytucji 1?72, Krzywoustego, Niemcewicza, Olszewskiego, Osiedle pod Brzozami, Pasteura, Piecucha, pl. Na Bobrku, Rataja, Stalmacha, Stalowa, Stara Cynkownia, Ustronie, Wytrwałych, Zabrzańska 116?163, Żwirowa

KAPLICA: 

  • pogrzebowa na cmentarzu parafialnym

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1902 roku

CMENTARZ

  • parafialny przy ul. Konstytucji 24

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół nr 3 (Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 16, Szkoła Podstawowa nr 17), Szkoła Specjalna Przysposobiająca do Zawodu, Szkoła Podstawowa nr 1 ? ?Szkoła Życia?, Szkoła Podstawowa nr 16, Przedszkole nr 33

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Andrzej Śmieszek (1989?2008)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • o.Robert Górny SDS ? 2003, ks. Paweł Kaniewski ? 2004

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

  • ks. radca Felix Komor (? 17.04.1952)

Z DZIEJÓW PARAFII:
Najstarsza wzmianka o podbytomskiej osadzie rolników i kopaczy galeny pochodzi   z 1369 roku. Wioska liczyła wówczas 4 gospodarzy i należała do parafii Krzyża Świętego w Miechowicach. W 1844 roku Karol Godula zbudował na pograniczu Bobrka i Rudy hutę cynku ?Bobrek?, a w 1856 roku spółka ?Vulcan? uruchomiła huty żelaza: ?Vulcan? i ?Julia?. W późniejszym okresie uruchomiono hutę cynku i kopalnię węgla ?Bobrek?. Zakłady te przyczyniły się do szybkiego rozwoju miejscowości, która w 1891 roku liczyła już 2 700 katolików. Ówczesny proboszcz, ks. Jan Kuboth, podjął starania dotyczące budowy kościoła w Bobrku. Po początkowych trudnościach, związanych z uzyskaniem gruntu, działkę budowlaną podarował hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch. Kościół w stylu neoromańskim zaprojektował architekt Ludwik Schneider z Opola, a jego głównymi fundatorami byli: hrabia Schaffgotsch, dyrektor huty Tramer, hrabia Franz Hubert Tiele-Winckler z Miechowic, Paul Bujakowski, restaurator Sobota oraz gospodarz Antoni Mierzwa z Bobrka. Resztę kosztów pokryto z funduszów wolnych kuksów oraz z ofiar parafian z Bobrka i Miechowic.

Budowę kościoła rozpoczęto 28 marca 1900 roku. Benedykcji kościoła dokonał   ks. radca Reinhold Schirmeisen 31 sierpnia 1902 roku, a jego poświęcenia ? kardynał Georg Kopp 18 czerwca 1905 roku. Ołtarz główny i ambonę wykonał rzeźbiarz Rifesser z Grödeln w Tyrolu, witraże ? firma Mayera z Monachium, a organy ? firma Rieger z Karniowa. Pierwotną polichromię wykonał malarz K. Platzek. Ołtarze boczne wykonał w II połowie XX wieku Franciszek Masorz z Rybnika.

Samodzielną parafię utworzono 20 marca 1906 roku. Pierwszym proboszczem został  ks.  Józef  Kubis,  późniejszy  budowniczy  opolskich  kościołów  i  szpitali.  W 1902 roku wzniesiono na terenie parafii klasztor Sióstr Elżbietanek (obecnie Katolicki Ośrodek ?Dom Nadziei? im. ks. Jana Berthiera), a w 1910 roku Dom Związków Katolickich (obecnie przedszkole). Kościół wielokrotnie ulegał zniszczeniom z powodu szkód górniczych. Od kwietnia 2016 r. trwają prace remontowe całego kompleksu kościelnego, które wykonują firmy pod patronatem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ks. proboszcza Dariusza Pietrasia.