DANE KONTAKTOWE

41-906 Bytom-Karb, ul. ks. J. Popiełuszki 4
tel. 32 281 16 15
dp_bytom@kuria.gliwice.pl
www.dobrypasterz.kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Konrad Krzyż, mgr teologii

WIKARIUSZ:

 • ks. Tomasz Chalimoniuk-Ławryńczyk

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Józef Szpek, kapłan diecezji opolskiej

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – ABMV
41-906 Bytom-Karb, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6,
tel. 32 280 20 17

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

 24.09.1989

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

IV Niedziela Wielkanocna

WIECZYSTA ADORACJA:

9 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.30, 9.15, 11.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
we wtorki: 16.30 – Msza św. szkolna w  soboty:  8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

6 000, liczba wiernych: 5 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Braci Śniadeckich, Czackiego, Falista, Karlika, Kołłątaja, Konstytucji 63–144a, Krańcowa, Łanowa, św. Marka, Miechowicka, Młodzieżowa, Orkana, Pocztowa,   ks. Popiełuszki, Racławicka, Techniczna, Tomasza, Worpie

KAPLICE:

 • Niepokalanego Poczęcia NMP w Domu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (ul. ks. Popiełuszki 6)
 • kaplica pogrzebowa (na cmentarzu przy ul. ks. Popiełuszki)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i zgonów od 1909 roku, ślubów od 1910 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. ks. Popiełuszki

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Gimnazjum nr 8, Szkoła Podstawowa nr 21, Przedszkole nr 36

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 • ks. Paweł Wróbel (1990–1993) Ks. Ludwik Aleksy (1993–2003)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. Jarosław Zawadzki – 1993,
 2. ks. Krzysztof Domoracki – 1996,
 3. ks. Adrian Dambiec – 2000,
 4. ks. Sławomir Dziadkiewicz SP – 2002,
 5. ks. Mirosław Potocki – 2003,
 6. ks. Andrzej Skolik – 2008,
 7. ks. Michał Choroszewski – 2013;
 8. ks. Michał Wieczorek – 2014

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. Jolanta Kępa CSSE (elżbietanka);
 2. s. Samuela (Elżbieta) Balawender CSSE (elżbietanka) – 2003

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Aureliusz Barabasz († 7.12.1933)
 2. ks. Józef Godziek († 31.05.1953)
 3. ks. Paweł Chmiel († 23.01.1945)
 4. ks. Alojzy Wycisk († 3.02.1979)

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1451 roku po raz pierwszy wymieniono w dokumencie nazwę „Karw” – na określenie stawu leżącego pomiędzy obszarem miejskim Bytomia a wsią Miechowice. Karb był kolonią Miechowic, przekształconą przez Franciszka Aresina po budowie kopalni galmanu „Maria” w osadę robotniczą. W latach 1840–1842  poprowadzono przez miejscowość tzw. „Wielką Szosę”, łączącą Wrocław z Krakowem. Bliskie sąsiedztwo dwóch kopalni węgla spowodowało szybki wzrost ludności z 450 mieszkańców  w 1858  roku do ponad  6 tys. w 1911  roku.

Dzięki staraniom ks. prałata Jana Kubotha w 1903 roku sprowadzono do miejscowości siostry służebniczki NMP. W kaplicy klasztoru rozpoczęto doraźne sprawowanie nabożeństw również dla tutejszych mieszkańców. Proboszcz czynił w międzyczasie starania o budowę kościoła w Karbiu, aby oszczędzić ludziom i siostrom drogi do Miechowic. Kościół w stylu neogotyckim zaprojektował architekt Max Sliwka z Zabrza. Jego budowę prowadzono w latach 1905–1909, a prace nadzorował mistrz murarski Paul z Karbia. Charakterystyczne dwie wieże kościoła wznoszą się na wysokość 56 metrów. Kościół pobłogosławił 7 listopada 1909 roku   ks. dziekan Emanuel Buchwald, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu.    W niespełna rok po poświęceniu kościoła, 7 września 1910 roku, erygowano parafię Dobrego Pasterza, którą wydzielono z terytorium parafii Krzyża Świętego w Miecho- wicach. Jej pierwszym proboszczem został ks. Aureliusz Barabasz, który funkcję tę sprawował do swojej śmierci w 1933 roku. Jego staraniem wzniesiono dom parafialny, a w 1925 roku plebanię. W 1945 r. kościół został poważnie uszkodzony   na skutek ostrzału artyleryjskiego.

Wzrastające wydobycie węgla powodowało liczne szkody górnicze. W latach 80. ubiegłego wieku konstrukcji kościoła groziło zawalenie. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, ks. Leopolda Rychty, w latach 1984–1988 przeprowadzono generalny remont budowli, zmieniając przy tym wystrój wnętrza. Odnowiony kościół i nowy ołtarz poświęcił biskup Jan Wieczorek 24 września 1989 roku.