DANE KONTAKTOWE

41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 9
tel. 32 388 88 60
nspj_bytom@kuria.gliwice.pl;
bytomnspj@gmail.com
www.bytom.jezuici.pl

PROBOSZCZ:

 • o. Mirosław Bożek SJ

WIKARIUSZ:

 • o. Andrzej Niczypor SJ, dr teologii moralnej, ust. 1.08.2016

INNI KSIĘŻA:

 1. o. Mirosław Bożek SJ – od 1.12.2017 (przeniesiony z MB Kochaw.)
 2. o. Antoni Drąg SJ, mgr teologii
 3. o. Mariusz Han SJ
 4. o. Jerzy Karpiński SJ
 5. o. Jerzy Oleksy SJ, dr filozofii
 6. o. Ryszard Ożóg SJ, mgr teologii
 7. o. Waldemar Szczygioł SJ, mgr teologii

ZGROMADZENIA ZAKONNE:

Towarzystwo Jezusowe – SJ
41-902 Bytom, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, tel. 797 907 850
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości – FDC
41-902 Bytom, ul. Janasa 5/2, tel. 32 281 64 19,
annagrzasko@poczta.onet.pl

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

5.05.1928

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po Uroczystości NSPJ

WIECZYSTA ADORACJA:

28 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 18.00, w kaplicy szpitalnej przy ul. Batorego: 11.00 w dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00, w I piątek miesiąca: 17.00 – dla dzieci, 19.00 – dla młodzieży w kaplicy szpitalnej przy ul. Batorego: czw.: 15.00, sob.: 15.00, I piątek miesiąca: 15.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW:  12 900, liczba wiernych: 10 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Batorego 18–36a, Chopina, Chrzanowskiego (parzyste), Didura, Janasa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Łużycka, Malczewskiego, Myśliwca, Niedźwiadka-Okulickiego, Obozowa, Olejniczaka, Orzeszkowej, Parkowa,  Pilotów, Pionierów, Przemysłowa, Pułaskiego, Rajska, Reja, Rejtana, Robotnicza, Siemiradzkiego, Składowa, Skłodowskiej-Curie, Solskiego, Towarowa, Wallisa, Wrocławska 14–116 i 15–63, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Żwirki i Wigury

KAPLICA: 

 • pw. MB Piekarskiej w Szpitalu Miejskim nr 2 (ul. Batorego 15)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1928 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa nr 36 z oddziałami sportowymi, Szkoła Podstawowa nr 51, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 24, Przedszkole nr 25 (filia kolejowa), Przedszkole nr 31, Przedszkole nr 59

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o. Stanisław Data SJ (1985–1992)
 2. o. Adam Wiktor SJ (1992–1999)
 3. o. Piotr Więcek SJ (1999–2000) – administrator; (2000–2004) – proboszcz
 4. o. Tadeusz Kukułka SJ (2004–2007)
 5. o. Marcin Dereń SJ (2007–2013)
 6. o. Andrzej Migacz SJ (2013–2014)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o. Tadeusz Dobrowolski SJ – 1993,
 2. o. Maciej Konenc SJ – 1996,
 3. o. Leszek Gęsiak SJ – 1996,
 4. o. Dariusz Zazałowski SJ – 2001

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1924 roku Towarzystwo Sportowe „Naprzód” (Vorwärts) na skrzyżowaniu ulic Holtei- i Körnerstrasse wybudowało dużą halę sportowo-teatralną z restauracją. Kłopoty finansowe klubu sprawiły, że halę zlicytowano. Rada parafialna kościoła Trójcy Świętej, kierując się względami duszpasterskimi, postanowiła kupić halę i zaadaptować ją na kościół – początkowo filię parafii Trójcy Świętej. Kardynał Bertram wydał stosowne zezwolenie 28 grudnia 1926 roku. W imieniu parafii 14 czerwca 1927 roku kupił halę sportową i należące do niej zabudowania mistrz murarski Franz Emanuel Neumann, któremu zlecono kierowanie pracami adaptacyjnymi. Nieco później dokupiono teren o powierzchni 800 m2, uzyskując działkę o powierzchni 1600 m2.

Po wykonaniu koniecznych prac adaptacyjnych kardynał Bertram wydał pozwolenie na poświęcenie kaplicy, którego dokonał 5 maja 1928 roku ks. prałat Augustyn Świerk, proboszcz macierzystej parafii. Nieco wcześniej, bo już 31 stycznia tegoż roku, kardynał zezwolił na przekazanie budynków ojcom jezuitom i ustanowienie samodzielnego duszpasterstwa. 21 kwietnia 1928 roku rozpoczął urzędowanie pierwszy superior bytomskiego klasztoru, o. Alojzy Starter – były profesor  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tydzień później (28 kwietnia) kanonicznie ustanowiono kurację. Jezuici kontynuowali prace przy kościele. W oknach kościoła założyli 10 witraży przedstawiających wizerunki świętych. W atrium kościoła wybudowano wieżę, aby nadać obiektowi wygląd sakralny. Pracami kierował architekt Gropper.

Placówkę w 1945 roku przejęli polscy jezuici. W 1949 roku o. Jan Szuba SJ patronował gruntownej przebudowie kaplicy, powiększając kościół kosztem 2 mieszkalnych pomieszczeń. Wzmocniono także nośność budynku i przebudowano front prezbiterium. Prace artystyczne zlecono lwowskiemu artyście Mieczysławowi Różyckiemu oraz malarzom: Idczakowi i Wyrożewskiemu. W latach 1962–1963 ponownie zaadaptowano wnętrze kaplicy, a prace zlecono znanemu artyście Ostrzołkowi. W 1969 roku zaadaptowano część piwnicy pod kościołem na ośrodek akademicki (kaplica i sala zebrań). Ostatnie prace adaptacyjne kaplicy wykonano wg projektu prof. Bieniasza z Katowic.

Kościół  tworzy  zwartą  zabudowę  typu  salowego z wydzielonym  prezbiterium. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźba przedstawiająca Najświętsze Serce Pana Jezusa. W 1992 roku w głównym ołtarzu umieszczono dwie rzeźby świętych zakonu jezuitów: św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu, oraz św. Franciszka Ksawerego.