DANE KONTAKTOWE

41-935 Bytom-Sucha Góra, ul. ks. P. Jaskółki 1 |
tel. 32 280 11 66; 32 281 00 32
fax. 32 281 00 33
sma_bytom@kuria.gliwice.pl
www.sgparafia.wiara.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Rajmund Brol, dr teologii, dziekan

WIKARIUSZE:

 1. ks. Andrzej Staniek
 2. ks. Rafał Grunert

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

1.11.1959

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

29 września (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

7 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00
w dni powszednie: 8.00, 18.00
? w piątki: 16.30 ? Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW:
12 300, liczba wiernych: 12 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

9 Maja, 11 Listopada, Blachówka, Długa, Drzewna, Galmanowa, Górnicza, Gwarków   Tarnogórskich,   Herdy,   Holeczków,   Jagodowa,   ks.   P.  Jaskółki, Kadłubka, Kawki, Kokota, Komisji Edukacji Narodowej, Korczaka, Lazarówka, Legnicka, Łokietka, Łukowa, Malinowa, Miła, Myśliwska, Narutowicza, Niepodległości, Obrońców Westerplatte,  Okólna,  Partyzantów,  pl.   Pokoju, pl. Powstańców Śląskich, Polna, Poniatowskiego, Prywatna, Segiet, ks. Skargi, skwer Modrzejewskiej, skwer na Stroszku, skwer Osiedlowy, skwer Zelwerowicza, Spółdzielców, Strzelców Bytomskich, Rydza-Śmigłego, Tetmajera, Tysiąclecia, Wiejska, Wodczaka, Wojciechowskiego, ks. Prymasa Wyszyńskiego

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1951 roku, ślubów i zgonów od 1952 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. 9 Maja

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Liceum Ogólnokształcące nr 9, Gimnaz- jum nr 12, Szkoła Podstawowa nr 37), Gimnazjum nr 11, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 38, Przedszkole nr 51, Przedszkole nr 52, Przedszkole nr 56

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks.Paweł Jaskółka (1950?1957) ? kuratus, (1957?1979) ? proboszcz
 2. ks. dr Herbert Jeziorski (1979?2001)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o.Zbigniew Kutka OCD ? 1992,
 2. ks. Jan Pietryga ? 1995,
 3. o. Tomasz Węzik OFM Conv 2002,
 4. ks. Adam Krupa ? 2003,
 5. ks. Henryk Burgiel ? 2005

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Henryk Kołodziej (? 28.01.1955) ? wikariusz
 2. ks. Paweł Jaskółka (? 10.04.1992) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Osada Sucha Góra powstała w czasie kolonizacji fryderycjańskiej w 1778 roku. Już     w XIII wieku prowadzono tutaj wydobycie galeny, a po jej wyczerpaniu, od połowy XVIII wieku ? złóż galmanu. W 1889 roku uruchomiono w sąsiedztwie Suchej Góry kopalnię dolomitu ?Blachówka?. Miejscowość należała wcześniej do powiatu tarnogórskiego, a od 1975 roku stanowi jedną z dzielnic Bytomia.

Mieszkańcy górniczej osady należeli początkowo do parafii w Radzionkowie, za wyjątkiem dzisiejszych ulic ? dawniejszych kolonii ? Blachówki, Lazarówki i Segietu (Segeth), które należały do parafii w Reptach, a później do parafii w Bobrownikach. Już w 1938 roku proboszcz parafii radzionkowskiej, ks. Józef Knosała, zamierzał doprowadzić do usamodzielnienia Suchej Góry jako nowej placówki duszpasterskiej. W 1943 roku Kuria Diecezjalna w Katowicach wyraziła zgodę na odprawienie w Suchej Górze czterech Mszy św. w ciągu roku w usytuowanej         u  zbiegu  ulic  Strzelców  Bytomskich   i   Niepodległości   przydrożnej   kaplicy.   Ks. Knosała, dążąc do usamodzielnienia się Suchej Góry, zakupił odpowiednią parcelę z przeznaczeniem jej na przyszły cmentarz. W styczniu 1945 roku pogrzebano na niej kilka ofiar wojny, dając tym samym początek obecnemu cmentarzowi.

Do planów powstania  nowej  jednostki  duszpasterskiej  powrócono  po  wojnie. W 1950 roku przydzielono dla Suchej Góry osobnego duszpasterza ? ks. Pawła Jaskółkę, który jako wikariusz radzionkowskiej parafii rozpoczął starania o budowę tymczasowego kościoła oraz o wyznaczenie terenu pod jego budowę. Za kaplicę służyło prowizoryczne pomieszczenie zaadaptowane w 1949 roku ze stodoły należącej do rodziny Bartoszków, przy dzisiejszym skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Partyzantów. Tymczasowa kaplica o wymiarach 16 x 6 m mogła pomieścić około 450 wiernych. Pierwsze nabożeństwo w kaplicy sprawowano       1 listopada 1950 roku. Mimo nieprzychylnego stanowiska władz świeckich, 1 sierpnia 1951 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła. Na wyraźny nakaz władz rządowych budowę przerwano 13 sierpnia 1951 roku. Mimo tego 30 września 1951 roku biskup katowicki Stanisław Adamski sprawował na placu kościelnym Mszę św. polową,  w  czasie  której  poświęcił  kamień  węgielny  pod  budowę.  27 października 1951 roku kapituła katedralna diecezji katowickiej wyraziła zgodę na utworzenie nowej, samodzielnej placówki duszpasterskiej w Suchej Górze. Następstwem  tej  decyzji  było  utworzenie  8   stycznia   1952   roku   kuracji  pw.  św.  Michała  Archanioła  (dekret  wszedł  w  życie  1  lutego  tegoż  roku).   Po ?odwilży gomułkowskiej?, w styczniu 1957 roku, ponownie rozpoczęto prace budowlane. Projekt kościoła wykonał architekt Jacek Olpiński z Zabrza. Nową świątynię pw. św. Michała Archanioła poświęcił 1 listopada 1959 roku biskup pomocniczy Juliusz Bieniek.

Dekretem biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego z 20 grudnia 1957 roku suchogórska kuracja została podniesiona do rangi parafii. Pierwszym proboszczem został budowniczy kościoła  i  plebanii  ?  ks.  Paweł  Jaskółka  (proboszcz  parafii w latach 1957?1979, zmarł w 1992 roku). Drugi proboszcz parafii, ks. Herbert Jeziorski, patronował budowie wieży kościelnej, domu katechetycznego i domu przedpogrzebowego. 26 września 2010 roku biskup Gerard Kusz poświęcił nowy ołtarz soborowy, mozaikę i organy. Projekt prezbiterium i wykonanie mozaiki zlecono Szymonowi Prandziochowi, któremu pomagał Witold Prandzioch, ojciec artysty. Ołtarz i posadzkę wykonała firma Dulemba. Organy Richarda Landaua     z 1926 roku, które wcześniej znajdowały się w starym kościele NSPJ w Gliwicach, translokował i odnowił Henryk Hober z Olesna.