DANE KONTAKTOWE

41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 187
tel. 32 281 13 53
sjr_bytom@kuria.gliwice.pl
www.swjozef.bytom.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Rafał Sierla

DATA POŚWIĘCENIA DAWNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

21.10.1928

EKSSAKRACJA:

19.03.2016

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

1 maja

WIECZYSTA ADORACJA:

20 marca

PORZĄDEK MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.30
w dni powszednie:
7.30 lub 18.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2 000, liczba wiernych: 1 600

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Dąbrowa Miejska 6, 6a i 7, Przy Kopalni ?Bytom? 1?5, 10-13, 16?19, 20A?D i 21A?B, Leśna, Strzelców Bytomskich 50?94, 120?184A?F i 135?205A?D

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1928 roku

CMENTARZ:

  • parafialny przy ul. Węglowej

PRZEDSZKOLE:

Przedszkole Miejskie nr 10

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Tadeusz Romanek (1991?2009)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. ks. Bartosz Podhajecki ? 1996,
  2. ks. Krystian Hajduk ? 1997,
  3. ks. Włodzimierz Prawdziwy ? 2002,
  4. ks. Damian Dolnicki ? 2003,
  5. ks. Sebastian Śliwiński ? 2004

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

s. Natalia (Monika) Śliwińska SMCB (boromeuszka) ? 2008

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

  • ks. Andrzej Urbański (? 29.10.1989) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:
Parafia powstała w 1928 roku i została wydzielona z parafii Świętej Trójcy w Bytomiu. Inicjatorem budowy kościoła był ówczesny proboszcz parafii Świętej Trójcy, ks. prałat Augustyn Świerk. Kamień węgielny położono 16 października 1927 roku. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce 21 października 1928 roku, a dokonał go kardynał Adolf Bertram.
Stary kościół miał formę bazyliki. Cztery dzwony na wieży kościelnej zawieszono dopiero w 1960 roku. Obok probostwa usytuowano dom katechetyczny, którego budowę ukończono w 1989 roku. W szczytowym okresie w starej Dąbrowie Miejskiej było ponad 4200 wiernych.

Wieloletnia eksploatacja górnicza przez kopalnię ?Powstańców Śląskich? spowodowała bardzo poważne uszkodzenia budynków parafialnych, a parafianie ? mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa Miejska ? zostali przesiedleni głównie na osiedle w Stroszku. Sukcesywnie budynki w sąsiedztwie kościoła wyburzano, a kościół wymagał ciągłych remontów. Ostatnie domy oraz szkoła podstawowa, przeniesiona na ulicę Narutowicza, zniknęły pod koniec lat 80. minionego stulecia. Liczba parafian zmalała do 2400. Bardzo ruchliwa ulica Strzelców Bytomskich oraz nowe węzły komunikacyjne ? zjazdy z obwodnicy północnej i z autostrady A1 ? spowodowały, iż stary kościół znalazł się w niedogodnym dla parafian położeniu. Skutkiem tego był również nieustannie narażony na drgania i jego konstrukcja uległa poważnym uszkodzeniom. Ponadto w nowym układzie komunikacyjnym nie było możliwe zlokalizowanie wystarczającej liczby miejsc parkingowych przy kościele. Ostatecznie sytuacja ta spowodowała konieczność budowy nowej świątyni na osiedlu w Stroszku, a władze administracyjne zdecydowały o rozbiórce dawnego kościoła parafialnego. W grudniu 2015 roku zaprzestano sprawowania w nim nabożeństw. 19 marca 2016 roku dokonano jego ekssakracji, a w październiku tegoż roku kościół rozebrano.
Latem 2012 roku rozpoczęto sprawowanie nabożeństw na placu przy ul. Strzelców Bytomskich na terenie po byłej kopalni ?Powstańców Śląskich?. Już w 2009 roku został przeprowadzony konkurs na projekt nowego kościoła wraz z plebanią. W wyniku konkursu Diecezjalna Komisja ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej w 2014 roku wybrała projekt autorstwa profesora Jana Rabieja. Jest on również autorem projektu wystroju wnętrza (obecnie w trakcie realizacji) nowej świątyni, którego istotnymi elementami są przeniesione ze starego kościoła: krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżownego, figura św. Józefa, tabernakulum i organy. W imieniu parafii pieczę nad budową sprawuje ks. proboszcz Rafał Sierla. Pierwsze prace rozpoczęto 30 marca 2014 roku. Kamień węgielny pod kościół wmurowano 1 maja 2015 roku. Tego aktu dokonał ks. Dariusz Grzeszczak, dziekan dekanatu bytomskiego. Dzięki wydatnemu wsparciu parafian i 6 dekanatów patronackich naszej diecezji, prace budowlane z zewnątrz zakończono w grudniu 2015 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele odprawiono 4 czerwca 2015 roku. Regularne sprawowanie nabożeństw w nowym kościele ma miejsce od 16 grudnia 2015 roku.