DANE KONTAKTOWE

41-902 Bytom, pl. Klasztorny 5
tel. 32 281 28 03
fax 32 281 28 03 wew. 35
sw_bytom@kuria.gliwice.pl;
klasztor@franciszkanie.bytom.pl
www.franciszkanie.bytom.pl

PROBOSZCZ:

 • o. Melchizedek (Damian) Olejok OFM

WIKARIUSZ:

 • o. Mirosław (Dawid) Góra OFM, 

INNI KSIĘŻA:

 • Cyrus (Wojciech) Kucharski OFM
 • Remigiusz (Tomasz) Langer OFM
 • Piotr (Dariusz) Mędrak OFM

BRACIA ZAKONNI:

 • br. Savio (Sebastian) Bażan OFM

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zakon Braci Mniejszych OFM
41-902 Bytom, pl. Klasztorny 5,
tel. 32 281 28 03,
klasztor@franciszkanie.bytom.pl

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

23 kwietnia (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

2 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta (także w czasie wakacyjnym): 8.00, 10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 20.00
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
w czasie wakacyjnym: 8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 650, liczba wiernych: 2 300

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Józefczaka 31?51 i 28?38, Katowicka 27?63 i 24?70, Matejki 54 i 56, Miarki 16?68 i 19?45, pl. Klasztorny, Dra Rostka 7?43 i 30?44, Wałowa 15?25 i 12?18, Zamenhofa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1950 roku

SZKOŁY:

Technikum Elektroniczne nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna, Gimnazjum nr 2

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o. Bartłomiej Kuźnik OFM (1968?1971) ? administrator, (1971?1998) ? proboszcz
 2. o. Juwencjusz Knosala OFM (1998?2001)
 3. o. Radomir (Jan) Buchcik OFM (2001?2007)
 4. o. Rafał (Leszek) Kogut OFM (2007?2013)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • o. Ludwik (Roland) Bujok OFM ? 1999

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 6 lat po śmierci św. Franciszka z Asyżu, czyli w 1232 roku, na ziemie polskie przybyli pierwsi franciszkanie. Wraz z lokacją Bytomia książę opolski Władysław ufundował prawdopodobnie w 1254 roku  drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i klasztor dla braci mniejszych. Pierwsze drewniane budynki wzniesiono w latach 1257?1258. Klasztor znajdował się w obrębie murów miejskich, w południowo-wschodniej części miasta, tuż koło domu wójta i być może zamku. W 1258 roku na kapitule prowincjalnej o. Daniel (prowincjał) kanonicznie erygował bytomską placówkę zakonną. Kościół pełnił funkcję nekropolii książąt bytomskich: prawdopodobnie Kazimierza (? 1312) i jego żony, Heleny, synów: Jerzego oraz Władysława (? 1351/1352) i jego dwóch żon: Beatrycze i Lukardy.

Około 1450 roku istniał już w tym miejscu murowany kościół i klasztor. W bytomskim klasztorze aż sześciokrotnie odbyły się kapituły polsko-czeskiej prowincji zakonnej. W czasie zawieruchy husyckiej klasztor opustoszał na 7 lat. Po tymże okresie przybyli do Bytomia franciszkanie-obserwanci, zwani w Polsce bernardynami. 20 maja 1454 r. głosił w Bytomiu kazanie św. Jan Kapistran. Według podania, proboszcz z kościoła Wniebowzięcia NMP, rajcy miejscy i wszyscy mieszczanie wstąpili wówczas do bractwa św. Franciszka. W tym także czasie żył w bytomskim klasztorze świątobliwy zakonnik o. Aleksy ze Spiszu. Słynący z cudów franciszkanin zmarł w 1498 roku i został pochowany w kościelnej kaplicy Krzyża Świętego. Jego grób oznaczony marmurowym epitafium stał się przedmiotem czci mieszczan bytomskich oraz miejscem licznych cudów.

W latach 1536?1605 kościół i klasztor opustoszały, a rządy sprawowali w mieście protestanci. W 1605 roku przybyli do miasta franciszkanie z prowincji polskiej. Kościół  i  klasztor  został  gruntownie  odnowiony  przez  ówczesnego gwardiana Franciszka Marcinkowskiego, dzięki wydatnej pomocy Jadwigi Gosławskiej, której epitafium znajduje się do dzisiaj w zakrystii. Najazdy wojsk Mansfelda (1627 rok) i wojsk szwedzkich (1643 rok) doprowadziły do prawie całkowitego zniszczenia kościoła i klasztoru. Sprofanowano  także  i  zniszczono  grobowce.  W 1697 roku jeden z nowych właścicieli Bytomia, hrabia Leon Ferdynand Henckel von Donnersmarck, przyjął wiarę katolicką, a kościół stał się na nowo nekropolią tutejszych wolnych panów stanowych. W latach 1783?1786 ówczesny gwardian, Aleksander Mosz, dzięki wydatnej pomocy rodziny hrabiowskiej znacznie powiększył kościół poprzez dobudowanie nawy i kruchty z wieżą, a jej barokowy wygląd zachował się do dnia dzisiejszego.

Na mocy edyktu sekularyzacyjnego z 1810 roku kościół i klasztor skasowano (aktu kasaty dokonano 30 października tegoż roku). W 1812 roku klasztor przekazano miastu. 4 lata później otwarto w nim szkołę. Kościół służył początkowo za remizę strażacką i magazyn. W 1833 roku magistrat przekazał kościół gminie protestanckiej, która przebudowała go w znacznym stopniu (dobudowano balkony, podniesiono prezbiterium oraz sprowadzono nowe dzwony). W 1911 roku przebudowano również dawny klasztor. II wojna światowa i związane z nią ogromne zmiany etniczne na Śląsku doprowadziły do znacznego odpływu ludności protestanckiej z Bytomia. Franciszkański kościół św. Mikołaja znów opustoszał. Jako ostatnie opiekowały się nim mieszkające przy kościele protestanckie diakonise. Szykanowane przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa i one opuściły Bytom. Kościół objął w 1945 roku ks. Zygmunt Staniszewski i rozpoczął sprawowanie nabożeństw dla wygnanej z Kresów kilkutysięcznej społeczności. Początkowo kościół  służył  młodzieży  szkolnej.  Za   nowego patrona świątyni obrano św. Wojciecha. Samodzielną kurację przy kościele utworzył w 1950 roku administrator apostolski, ks. Bolesław Kominek.

W 1952 roku do kościoła wrócili dawni gospodarze. Kościół i na nowo erygowany klasztor włączono do prowincji Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Katowicach- Panewnikach. Zakonnicy zamieszkali w domu zajmowanym wcześniej przez ks. Staniszewskiego, naprzeciw kościoła (pl. Klasztorny 5). Od 1955 roku czyniono starania dotyczące  odbudowy i remontu kościoła. Prace te zakończono w 1964  roku  poświęceniem nowego ołtarza głównego ku czci św. Wojciecha. Od 1997 roku parafia jest w posiadaniu relikwii św. Wojciecha, które staraniem proboszcza, o. Bartłomieja Kuźnika, sprowadzono z Pragi. W 2008 roku uroczyście obchodzono jubileusz 750-lecia przybycia do Bytomia Zakonu Braci Mniejszych.