DANE KONTAKTOWE

41-907 Bytom-Szombierki, ul. Modrzewskiego 2
tel. 32 281 15 13
nspj_szombierki@kuria.gliwice.pl
www.nspj-szombierki.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Antoni Kopiec

WIKARIUSZE:

 • ks. Klaudiusz Mann
 • ks. Tomasz Szumlas

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Wojciech Babiak

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

20.06.1905

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

WIECZYSTA ADORACJA:

17 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
6.30, 7.45, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00
w czasie wakacyjnym:
6.30, 7.45, 9.00, 10.30, 12.00, 19.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

14 500, liczba wiernych: 13 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bałtycka, Broniewskiego, Fitelberga,  Godulska,  Golfowa,  Grota-Roweckiego,  gen. Hallera, Harcerska, Kosynierów, Krupińskiego, Małachowskiego, Mazurska, Mierosławskiego, Modrzewskiego-Frycza, Obywatelska, Orzegowska, Osiedle Hutnicze, A. Piątka, Podhalańska (nieparzyste), Puszkina, Skromna, Tatrzańska, Witosa, ks. bpa A. Włodarskiego, Zabrzańska (od ul. Karpackiej), Zakątek

KAPLICA:

 • pw. św. Józefa ? nazywana również pw. św. Józefa i Narodzenia NMP (ul. Zabrzańska)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1904 roku

CMENTARZ: 

 • parafialny przy ul. Modrzewskiego  1

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa nr 44, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 39, Przedszkole nr 40

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Stefan Kasprzyk CR (1984?1993)
 2. ks. Stanisław Warchałowski CR (1993?2001)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. bp Jan Kopiec ? 1972,
 2. ks. Zygmunt Prudlo ? 1992,
 3. ks. Adam Błyszcz CR ? 1994,
 4. ks. Adrian Galbas SAC ? 1994,
 5. ks. Arkadiusz Kita CR ? 2000,
 6. ks. Jan Strancich ? 2001,
 7. o. Karol Wielgosz OP ? 2005,
 8. ks. Krzysztof Ruciński ? 2015

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. Teresa (Monika) Grabiec ? 2010,
 2. s. Anna Halfar CSSM (Siostry św. Marii Magdaleny od Pokuty) ? 2015

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Alfred Drzyzga (? 10.04.1943)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o Szombierkach pochodzi z 26 stycznia 1369 roku (dokument podziału księstwa bytomskiego). Głównym zajęciem mieszkańców, aż do połowy XIX wieku, było rolnictwo. W 1768 roku w tej miejscowości otwarto jedną z naj- starszych na Śląsku kopalni węgla ?Król Dawid?, którą zamknięto po 1820 roku. Dzięki wzmożonej industrializacji Bytomia i okolic nastąpił rozwój wsi oraz wzrost liczby ludności. Miejscowi gospodarze początkowo zatrudniali się jako wekturanci przy okolicznych kopalniach i hutach. Tutejsze dobra rycerskie zakupił w 1826 roku Karol Godula, a jego  spadkobierczynią  została  Joanna  Gryczik  (Schaffgotsch). W 1854 roku odkryto w Szombierkach duże złoża węgla, a w późniejszych latach uruchomiono jedną z najnowocześniejszych kopalni węgla ? ?Fryderyk? (późniejsza kopalnia ?Szombierki?). W latach 1855?1910 liczba ludności wzrosła sześcio- krotnie. Tutejsi wierni należeli do parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, a od 1886 roku do parafii Świętej Trójcy.

Na terenie Szombierek wzniesiono w 1862 roku neogotycką kaplicę pw. św. Józefa i Narodzenia NMP, będącą dziękczynnym wotum za ocalenie od klęski cholery.

W latach 1863?1970 w kaplicy znajdował się obraz Matki Boskiej Bytomskiej, który do Szombierek przeniesiono staraniem ks. Józefa Szafranka. Obraz powrócił do parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu w 1972 roku.

Kaplica nie mogła sprostać potrzebom wiernych. W 1898 roku została podjęta decyzja o budowie dużego kościoła (zatwierdzona przez władze administracyjne w 1901 roku). Wielkimi dobrodziejami kościoła okazali się Hans Ulrich i Joanna Schaffgotsch, właściciele okolicznych kopalni i fabryk, którzy przekazali na jego budowę 100 tys. marek. Pozostałe kwoty uzyskano z zarządu koncernu Schaffgotschów, urzędu górniczego, kasy górniczej i funduszu wolnych kuksów. Kościół zaprojektował architekt Wilhelm  Wieczorek.  Kamień  węgielny  wmurował ks. prałat Reinhold Schirmeisen 18 czerwca 1903 roku. Benedykcja kościoła miała miejsce   13   listopada   1904   roku   (dokonana   również   przez   ks.   Schirmeisena), a uroczyste poświęcenie ? 20 czerwca 1905 roku, którego dokonał kardynał Georg Kopp. Dekret erygujący parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach wydał biskup wrocławski 1 lipca 1905 roku. W krypcie  kościoła  spoczął  Karol  Godula (zm. w 1848 roku), współfundator wielu kościołów na Śląsku.

19 maja 2001 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek erygował drugą w Szombierkach parafię ? pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wydzielając jej teren z części dotychczasowej parafii.

Z powodu licznych szkód górniczych kościół kilkakrotnie remontowano (lata: 1929, 1949 i 1962?1963). Ostatnia renowacja miała miejsce w związku z 100. rocznicą poświęcenia kościoła, którą obchodzono 20 czerwca 2005 roku. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa jest rodzinną parafią biskupa gliwickiego Jana Kopca.