DANE KONTAKTOWE

41-907 Bytom-Szombierki, ul. Wyzwolenia 85
tel. 32 398 00 28, 32 398 00 29
wp_bytom@kuria.gliwice.pl
www.wpcr.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Tadeusz Gajda CR

WIKARIUSZ:

  • ks. Piotr Koryciński CR

INNY KSIĄDZ:

  • ks. Lech Nowiński CR, mgr teologii
  • ks. Andrzej Pakuła CR, mgr teologii

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa ? CR
4
1-907 Bytom-Szombierki, ul. Wyzwolenia 85,
tel. 32 398 00 29

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

WIECZYSTA ADORACJA:

17 lutego

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00, 17.00
w czasie wakacyjnym: 8.00, 10.30, 17.00
w święta cywilnie zniesione: 7.00, 9.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

8 000, liczba wiernych: 7 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Dywizji Kościuszkowskiej, Karpacka, Mochnackiego, Nowakowskiego, Podha- lańska (parzyste), Pomorska, Skrajna, Wróblewskiego, Wyzwolenia, Zabrzańska (od wiaduktu do ul. Karpackiej włącznie), Zielna

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 24.05.2001 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych (Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego), Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 45, Przedszkole nr 35, Przedszkole nr 49

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  • ks. Ryszard Bazylak CR (2001?2007)
  • ks. Jerzy Rolka CR (2007?2009)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Jakub Cichocki CR ? 2008

Z DZIEJÓW PARAFII:

Około 1974 roku zaistniała konieczność  budowy  drugiego  kościoła  w  Szom- bierkach w związku z rozbudową osiedla Orzegowskiego. Ponieważ wyburzano wówczas (z powodu szkód górniczych) domy należące do parafii św. Małgorzaty, to właśnie tej parafii Kuria Diecezjalna w Opolu zaproponowała budowę nowej  świątyni. Księża werbiści, prowadzący duszpasterstwo w  tej  części  osiedla,  odmówili podjęcia się tego dzieła. Zadanie ostatecznie powierzono księżom zmartwychwstańcom,     którzy     od     1975     roku     duszpasterzowali     w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budowę kościoła rozpoczęto w 1986 roku. Na zakupionej działce umieszczono drewniany krzyż, który poświęcił biskup Antoni Adamiuk. Przez pierwsze lata budowa przeciągała się w czasie ze względu na trudności materialne. Nowy kościół, wraz z zapleczem duszpasterskim i klasztorem, zaprojektował  bytomski  architekt  Hubert  Wagner,  a  nadzór  budowlany  objął  inż. Piotr Gordzielik. Początkowo nabożeństwa sprawowano w prowizorycznej kaplicy, a od 1995 roku w dolnym kościele. 1 czerwca 2000 roku biskup gliwicki       Jan  Wieczorek  dokonał  wmurowania  kamienia  węgielnego.  W   tym   samym   roku  rozpoczęto  budowę   kościoła   górnego,   a   prace   zewnętrzne   zakończono  w 2012 roku. Autorem wystroju wnętrza jest tyski artysta Adam  Romaniuk.  Głównym elementem wystroju jest ołtarz Wniebowstąpienia Pańskiego z drewnianą sceną figuralną zamontowaną na ścianie prezbiterium w 2015 roku.

Budowie kościoła patronowali księża: Leopold Schwanzer, Stefan Kasprzyk, Ryszard Bazylak, Jerzy Rolka i od 2009 r. Maciej Sasiak. Samodzielna parafia istnieje od  24 maja 2001 roku.