DANE KONTAKTOWE

41-902 Bytom, ul. Kwietniewskiego 1
tel. 32 281 16 81
ts_bytom@kuria.gliwice.pl
www.trojca.net

PROBOSZCZ:

 • ks. Dariusz Grzeszczak

WIKARIUSZE:

 • Jan Opiełka
 • ks. Michał Chmiel

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa ? SSCJ
41-902 Bytom, ul. Piekarska 59,
tel. 32 281 48 88,
e-mail:  s.m.andrzeja@gmail.com

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

parafialnego pw. Świętej Trójcy: 20.06.1886
cmentarnego pw. Mater Dolorosa: 6.05.1882

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: Uroczystość Trójcy Świętej
 • w kościele cmentarnym pw. Mater Dolorosa: 15 września

WIECZYSTA ADORACJA:

11 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
8.00, 9.30, 10.30 (w kaplicy Dzieciątka Jezus dla rodziców z małymi  dziećmi),
11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 17.00 w święta cywilnie zniesione:
8.00, 9.30, 16.30 (z udziałem dzieci), 18.00
w dni powszednie: 
8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

9 500, liczba wiernych: 7 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Legionów 5?15, Batorego 1?13 i 6?16, Chłodna, Chrobrego 1?9, Chrzanowskiego 1?21, Drzymały, Dworcowa, Estreichera, Jagiellońska 1?11 i 2?34, Jainty 24?28, Józefczaka 2?10, Katowicka 1?15 i 2?14, Kolejowa, Kraszewskiego 1?10, Kwietniewskiego, Ligęzy, Moniuszki 1?15 i 2?14, ks. Fr. Nawrota 17?29 i 12?38, Piekarska 1?73 i 2?54, Piłsudskiego 1?55 i 2?50, pl. Kościuszki, pl. Wolskiego, Powstańców Warszawskich, Sądowa, Smolenia 1?23a i 2?20, Strzelców Bytomskich 1?13 i 2?6, Wrocławska 1?13 i 2?16, Wyczółkowskiego 1?9 i 2?22, Żeromskiego 2?26

INNY  KOŚCIÓŁ: 

 • pw. Mater Dolorosa (na cmentarzu przy ul. Piekarskiej 71)

KAPLICE:

 • św. Józefa w Zakładzie Opieki św. Józefa (ul. Piekarska 59)
 • w Domu Opieki dla Dorosłych im. Roberta (ul. Dworcowa 7)
 • św. Maksymiliana Marii Kolbego w Areszcie Śledczym (ul. Wrocławska 4)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1886 roku

CMENTARZE:

 • parafialny ?Mater Dolorosa I? przy ul. Piekarskiej 71 (zał. 1868 rok)
 • parafialny ?Mater Dolorosa II? przy ul. Piekarskiej 75 (zał. 1886 rok)
 • parafialny przy ul. Kraszewskiego (zał. 1896 rok ? na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego)

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Liceum Ogólnokształcące nr 1, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 18, Przedszkole Miejskie nr 25

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Reinhold Gordzielik (1979?1992)
 2. ks. Henryk Morawiec (1992?1996) ? administrator
 3. ks. Jerzy Krawczyk (1996?2009)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Adam Byczek ? 2000,
 2. ks. Michał Dziedzic ? 2004

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s.M. Damiana Szmidt ABMV (służebniczka śląska) ? 2007

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
w kościele parafialnym:

 1. ks. prałat Reinhold Schirmeisen (? 25.10.1912) ?
 2. ks. prałat August Schwierk (? 27.03.1943) ? II proboszcz parafii na cmentarzu ?Mater Dolorosa?:
 3. ks. Józef Szafranek  (?  7.05.1874)
 4. ks. Ignacy Galuszka (? 23.02.1886)
 5. ks. Antoni Cyran  (?  23.07.1902)
 6. ks. Karol Floeckner (? 20.11.1910)
 7. ks. Franciszek Dittrich (? 30.07.1918)
 8. ks. Augustyn Spyra  (?  13.11.1918)
 9. ks. Jan Sosalla (? 10.07.1920)
 10. ks. Rudolf Olszewski  (? 2.11.1925)
 11. ks. Franciszek Joachimski (? 19.08.1927)
 12. ks. Józef Niestrój (? 25.08.1930)
 13. ks. Franciszek Friedrich (? 6.11.1936)
 14. ks. dr Emanuel Nikel (? 12.9.1943)
 15. o. Konrad Lerch SJ (? 28.01.1945) ? zamordowany w czasie wojny przez Rosjan, wikary par. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
 16. ks. Stanisław Kozłowski (? 17.02.1947)
 17. ks. Leopold Wiliński SJ (? 1.03.1948)
 18. ks. Gehardis Raszek (? 10.03.1952)
 19. ks. Józef Zdun (? 1952)
 20. o. S. Kroner SJ (? 18.06.1954) ? zakrystianin
 21. ks. Władysław Pilin (? 3.01.1956)
 22. ks. Franciszek Kołodziejski  (? 25.06.1956)
 23. ks. radca Mikołaj Kurz (? 16.04.1958) ? III proboszcz parafii
 24. ks. Władysław Kumurowicz SJ (? 9.09.1961) ? proboszcz par. NSPJ w Bytomiu
 25. ks. infułat Emil Kobierzycki (? 9.01.1963) ? IV proboszcz parafii
 26. ks. Oskar Cichy (? 6.08.1965)
 27. ks. Maciej Mścichowski  (? 29.10.1971)
 28. o. A. Spyra SJ (? 13.09.1975) ? zakrystianin
 29. ks. Alfons Gogół RM (? 22.10.1975)
 30. o. Józef Swaczyna SJ (? 21.04.1976)
 31. o. Marian Smul SJ (? 20.01.1979)
 32. o.Kazimierz Małodobry SJ (? 9.12.1979)
 33. o. Stanisław Dolański SJ (? 1.11.1982)
 34. o. Adam Wiktor SJ (? 14.02.1999) ? proboszcz par. NSPJ w Bytomiu
 35. o. Karol Miziniak SJ (? 22.05.2000)
 36. o. Stanisław Bąk SJ (? 15.01.2001) ? proboszcz par. NSPJ w Bytomiu
 37. br. Józef Herbut SJ (? 2.04.2001) ? zakrystianin
 38. o. Kazimierz Mrozek SJ (? 2.04.2002)
 39. o. Piotr Skowronek SJ (? 8.09.2005)

w kościele pw. Mater Dolorosa:

 1. ks. Norbert Bontzek (? 18.02.1893)
 2. ks. Richard Rohlsborfer (? 15.02.1906)
 3. ks. Alois Bober  (pomnik  bez  napisu)
 4. ks. Johannes Wlotzka  (?  17.03.1909)
 5. ks. Wiktor Durynek (? 6.05.1927)
 6. ks. Albin Żołądek (? 7.11.1928)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Historia kościoła i parafii sięga roku 1617, kiedy to w miejscu dzisiejszego kościoła stała, otoczona cmentarzem, murowana kaplica cmentarna pw. Świętej Trójcy, wzniesiona staraniem ks. Adama Kucharskiego. Około 1865 roku zaistniała konieczność jej odremontowania. Wysoki koszt tego przedsięwzięcia nasunął myśl budowy nowego kościoła. Bytom przeżywał gwałtowny rozwój. Mariacką parafię, która jeszcze w 1820 roku liczyła 20 tys. wiernych, pod koniec XIX wieku (po ustanowieniu już pięciu nowych parafii), zamieszkiwało prawie 50 tys. wiernych.

W 1869 roku zapadła decyzja zamknięcia kaplicy, ale dokonano tego dopiero w 1878 roku. W 1871 roku zawiązano komitet budowy nowego kościoła. Postanowiono wówczas, iż nowy kościół powstanie na miejscu rozebranej kaplicy cmentarnej.  Trudny okres  Kulturkampfu, śmierć ks. proboszcza Józefa Szafranka i zwlekanie z wydaniem stosownych pozwoleń przez władze państwowe przesunęły dzieło budowy do 1882 roku (wtedy także wydano pozwolenie na budowę kaplicy cmentarnej Mater Dolorosa ? dzieło architekta Hugo Heera). 21 maja 1883 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego kościoła wg projektu bytomskiego  architekta  Paula  Jackischa. Rok później stały już mury kościoła,

a w dwa lata po tym wydarzeniu zakończono prace przy sklepieniach. Wiosną 1886 roku zakończono budowę neogotyckiej świątyni, a wcześniej, w 1885 roku ? plebanii. 20 kwietnia 1886 roku biskup Hermann Gleich, sufragan wrocławski, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła. Kościół wybudowano na wzór świątyń z okresu późnego, płomienistego gotyku. Obraz ołtarzowy, przedstawiający Świętą Trójcę, namalował Joseph Fahnroth z Wrocławia. Dekoracyjna bryła kościoła wykonana z czerwonej cegły i charakterystyczna strzelista wieża do dziś są ważnymi elementami panoramy miasta. Na pamiątkę starego kościółka cmentarnego hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck ufundował rzeźbę przedstawiającą  Grupę Ukrzyżowania.

20 czerwca 1888 roku kardynał Georg Kopp dokonał kanonicznego erygowania nowej parafii. Objęła ona zachodnią część miasta oraz Szombierki i Dąbrowę Miejską. Pierwszym proboszczem został ks. Reinhold Schirmeisen, wybitny duszpasterz, kandydat na tron biskupi we Wrocławiu w 1914 roku. Na terenie parafii funkcjonowały:  Miejski  Dom  św.  Józefa  przy  ul.  Piekarskiej,  Książęco-Biskupi

Konwikt dla chłopców (założony w 1887 roku), Zakład Opieki im. Roberta przy    ul. Dworcowej, Klasztor ?Dobrego Pasterza? przy ul. Tarnogórskiej (dom poprawczy dla zagrożonych moralnie dziewcząt) i Zakład dla Kalek, zbudowany dzięki inicjatywie kard. Georga Koppa (po wojnie Szpital Górniczy, obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4).

Ze względu na liczne szkody górnicze kościół nieustannie poddawano pracom restauratorskim. W 1922 roku wykonano nowe polichromie, a w 1936 roku zamontowano witraże w prezbiterium. W czasie II wojny światowej kościół w 60% został uszkodzony. Prace remontowe prowadzono w latach 1946?1963. Lata 1967?2001 to okres dalszych prac remontowych, polegających na usuwaniu skutków szkód górniczych. Kościół opasano wówczas betonową opaską stabilizacyjną. 15 czerwca 2003 roku, w dniu odpustu parafialnego, biskup Jan Wieczorek dokonał jego ponownego poświęcenia. Szkody górnicze i zaniedbania doprowadziły do wyburzenia wielu domów na terenie parafii, a częściowo nawet niektórych ulic (m.in. pięknych secesyjnych kamienic przy ul. Kościuszki). Spowodowało to zmniejszenie liczby wiernych z 24 tys. w 1970 roku do 8 tys. w 2014 roku.