DANE KONTAKTOWE

42-714 Lisów Hadra, ul. Szkolna 27
tel. 34 357 13 30
smbiw_cieszowa@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Andrzej Niesporek

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

1751 rok

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 11 listopada (najbliższa niedziela)
 • w kościele filialnym: 26 lipca (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 11 listopada
 • w kościele filialnym: 27 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
w Cieszowej: 9.30
? w Hadrze: 7.30, 11.00
w dni powszednie: w Cieszowej:
w poniedziałki: 18.00
w czwartki: 7.30
w soboty: 16.00 w Hadrze:
we  wtorki: 7.30
w środy i piątki:  18.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

910, liczba wiernych: 900

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Cieszowa; mieszkańców: 200, wiernych: 200
 • Hadra ? 3,5 km; mieszkańców: 380, wiernych: 374
 • Kierzki  ? 2,5 km; mieszkańców: 50, wiernych: 50
 • Mochała ? 1,5 km; mieszkańców: 210, wiernych: 206
 • Piłka ? 3,5 km; mieszkańców: 30, wiernych: 30
 • Rzyce  ? 6 km; mieszkańców: 40, wiernych: 40

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Cieszowa: Dębowa, Kasztanowa, Koszęcińska, Kościelna, Leśna, Łazowska, Polna, Słoneczna, Stawowa, Zielona
Hadra:  Dębowa, Koszęcińska, Krótka, Nadrzeczna, Piaskowa, Polna, Szkolna
Kierzki: Dębowa, Wiejska Mochała: Fabryczna, Zielona Piłka: Podleśna, Stawowa

INNY  KOŚCIÓŁ: 

 • filialny pw. św. Anny w Hadrze

KAPLICE:

 • św. Jana Nepomucena w Cieszowej
 • św. Anny w Hadrze

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1961 roku

CMENTARZ:

parafialny w Cieszowej przy ul. Kościelnej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Hadra: Zespół Placówek Oświatowych w Lisowie (Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Rajnard Gronowski (1987?1995)
 2. ks. Janusz Lasek (1995?2005)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1305 roku. W przeszłości Cieszowa należała do rodziny Cieszowskich (1586?1628), Zuzanny Breberówny (1628?1673), Jana Kacpra Starzyńskiego (1673?1675), rodziny Strachwitzów (1676?1788), Schnudlerów (1788?1892) i książąt von Hohenlohe (1892?1945). Wioska przez wieki była symbolem symbiozy życia chrześcijan z wyznawcami religii mojże- szowej. Pierwsze rodziny żydowskie przybyły do Cieszowej pod koniec XVI wieku. Właściciele wioski: baron Jan Fryderyk von Strachwitz und Gross-Zauche i baro- nowa Zofia Elżbieta von Frankenberg und Proschlitz przyczynili się do budowy     w 1751 roku zarówno drewnianego kościoła katolickiego, jak i drewnianej bożnicy, powstałej prawdopodobnie już w 1741 roku. Sugeruje się, że oba budynki wzniósł ten sam cieśla, a bożnica była pierwszym domem modlitwy dla Żydów w całym okręgu lublinieckim. W 1908 roku synagogę wraz z zabudowaniami zakupił na licytacji ks. Karol Urban ? proboszcz z Sadowa. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, na skutek zniszczeń, rozebrano synagogę i dom rabina. Po wyznawcach religii mojżeszowej pozostał tylko żydowski cmentarz (kirkut).

Na ok. 1520 rok datuje się założenie cmentarza  w  Cieszowej.  Pierwszą  kaplicę, którą poświęcono św. Marcinowi, zbudowano przed 1512 rokiem. Do  naszych  czasów  zachował  się  w  odpisie  dokument  biskupa  wrocławskiego  Jana  Turzo       z tegoż roku, w którym biskup potwierdzał, że kaplica stanowi integralną  część parafii sadowskiej. W 1598 roku protestanccy właściciele wioski przebudowali kaplicę. W czasie wizytacji w 1679 roku zapisano, że była ona nieduża, drewniana i posiadała wymiary 19 na 10 łokci (ok. 11,3 na 6 m), a jedyny dzwon wisiał między dwoma wysokimi słupami. Wraz z odejściem rodu Cieszowskich kaplica została przejęta przez katolików jako filia parafii w Sadowie. W 1751 roku wybudowano nowy kościół, istniejący do dziś. Jest on orientowany, z trójbocznym prezbiterium, przy którym usytuowana jest prostokątna zakrystia z lożą kolatorską na piętrze. Chór wsparty jest na czterech ozdobnych słupach; znajdują się na nim małe, piękne  organy z XVIII wieku. Cały kościół otaczają soboty, kryte gontem,  podobnie  jak  ściany  boczne  i  zadaszenia.  W  kościele  znajdują  się  trzy  ołtarze  z  początku   XVIII  wieku.

W 1721 roku urodził się w Cieszowej Jan Maurycy von Strachwitz, w latach 1761?1781 biskup pomocniczy wrocławski i od 1766 roku administrator, rządzący diecezją w imieniu biskupa Filipa Gotarda Schaffgotscha (przebywającego na wygnaniu na Śląsku Austriackim). W kościele do 1960  roku  znajdowały  się grobowce: Moryca Jana Fryderyka Strachwitza ? ojca biskupa Jana Maurycego, braci Cieszowskich, szlachciców: Wojskiego, Strzały i rodziny Grotowskich ? właścicieli Olszyny, które w tymże roku przeniesiono z podziemi i pochowano na cmentarzu.

W 1960 roku biskup katowicki Herbert Bednorz ustanowił kościół św. Marcina kościołem rektorskim, a w 1961 roku skierował tutaj administratora. Opieką duszpasterską objęto  miejscowości:  Cieszowę,  Droniowice,  Hadrę,  Kierzki,  Mochałę i Rzyce. Ks. Jan Cichowski, duszpasterzujący w Cieszowej w latach 1970?1975,  podjął  starania  mające  na  celu  usamodzielnienie  placówki.  Parafię  w Cieszowej erygowano dekretem biskupa katowickiego 25 maja 1980 roku.  Do nowej parafii dołączono miejscowość Piłkę ? odłączoną od parafii Kochanowice.

W 1996 roku rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Anny w Hadrze, który poświęcono 28 lipca 2002 roku. W 1997 roku wierni z Droniowic rozpoczęli budowę kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej, który poświęcono 28 czerwca 2003 roku. 1 września 2005  roku  Droniowice  zostały  przyłączone  do  parafii  w  Sadowie. W Hadrze znajduje się plebania.