DANE KOTAKTOWE

42-677 Czekanów, ul. Stawowa 1
tel. 509 079 477
sf_czekanow@kuria.gliwice.pl

ADMINISTRATOR:

  • ks. Piotr Sklarek, ust. 1.11.2013

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

26.05.1991

ODPUST:

4 maja (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

14 maja

PORZĄDEK   MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 9.00, 12.00 w dni powszednie:
w poniedziałki, środy i piątki: 18.00
we wtorki i czwartki: 8.30
w  soboty: 18.15

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

782, liczba wiernych: 724

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

3 Maja, Gliwicka 1?24, Kolejowa, Leśna, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1991 roku oraz księgi ślubów i zgonów od 1994 roku

CMENTARZ:

  • przy parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach

SZKOŁA:

Szkoła Podstawowa

POPRZEDNI  ADMINISTRATOR:

  • ks. Zygmunt Jończyk (2009?2013)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Od wieków Czekanów związany był z parafią w Ziemięcicach. W 1893 roku przy ul. Szkolnej mieszkańcy wznieśli niewielką kaplicę pw. św. Floriana. Od 1965 roku w kapliczce rozpoczęto sprawować Msze św. w niedziele i święta, natomiast  w tygodniu sprawowano Mszę św. szkolną dla dzieci.

W 1980 roku ks. dziekan Wiktor Pielesz, proboszcz parafii św. Jadwigi w Ziemię- cicach, zachęcił tutejszych mieszkańców do  idei  budowy  kościoła.  15  kwietnia  1981 roku Kuria Diecezjalna w Opolu rozpoczęła starania u władz cywilnych, doty- czące wydania zgody na budowę punktu katechetycznego w Czekanowie. Kamień węgielny do świątyni poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki na Górze Świętej Anny 21 czerwca 1983 roku. Prace budowlane przy kościele rozpo- częto w październiku 1984 roku i prowadzono etapami. Projekt kompleksu wykonał Szarapo, a kierownictwo budowy objął majster Hatlapa z Ziemięcic. Budowę do stanu surowego doprowadzono latem 1989 roku. Pierwszą Mszę św. w nowo wybudowanym kościele sprawowano w pasterkę 1989 roku. Projekt zagospo- darowania wnętrza opracował Stanisław Koperwa z Ziemięcic. Wielkim dobrodziejem budowy okazał  się  ks.  Hubert  Schydlo,  emerytowany  proboszcz z diecezji Rottenburg-Stuttgart, który razem z biskupem Janem Wieczorkiem zabiegał o dotacje w tamtejszej diecezji. W tym czasie wykonano metalową konstrukcję do zawieszenia dzwonów oraz zamontowano witraże wykonane przez witrażystę Franusika z Nakła Śląskiego. Kościół pobłogosławił biskup Jan Bagiński z Opola  26 maja 1991 roku, nadając mu za patrona św. Floriana.

27 sierpnia 1992 roku wikariuszem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Grzybo- wicach oraz św. Jadwigi w Ziemięcicach został ks. Marian Krojenka, któremu zlecono prowadzenie duszpasterstwa przy kościele w Czekanowie w randze tym- czasowego administratora. 14 września 1997 roku wyłączono Czekanów z parafii w Ziemięcicach i dołączono do parafii Matki Boskiej Różańcowej w Grzybowicach. Biskup gliwicki Jan Wieczorek dekretem z 7 października 2009 roku ustanowił placówkę duszpasterską w Czekanowie samodzielną parafią.